Uaireanta Scoile

Osclaíonn an scoil ag :                   8.50am                    Gach rang

Críochnaíonn an scoil ag :            1.30pm                     Naíonáin shóisearacha & shinsearacha

2.30pm                    Rang 1 go dtí Rang 6

183 lá an uas-mhéid lá sa bhliain scoile.

Tosaíonn an bhliain scoile ar an gcéad lá seachtaine de Mheán Fómhair.

Bíonn an scoil dúnta do shaoire an tsamhraidh i mí Iúil agus mí Lúnasa

Cuirtear liosta laethanta saoire na bliana ar fáil do na tuismitheoirí / caomhnóirí sa chéad téarma.

Téann na naíonáin shóisearacha abhaile ag a 12.00 a chlog ar feadh coicíse nuair a thosaíonn siad ar scoil i mí Meán Fómhair.

Polasaí maidir le daltaí a fhágáil ar scoil ar maidin agus a bhailiú ón scoil ag deireadh an lae.

Osclaíonn an scoil do na daltaí ag 8.50am. Ní ghlactar freagracht as daltaí a thagann roimh an t-am sin. Críochnaíonn an lá scoile gach lá ag 2.30pm ach i gcás na naíonáin a théann abhaile ag 1.30ipm. Ba chóir do na tuismitheoirí socruithe a dhéanamh a bpáistí a bhailiú ag an áit bhailithe, agus an duine a bhéas á mbailiú a bheith ag an scoil roimh nó ag 2.30pm mar nach féidir leis an scoil freagracht a ghlacadh as páiste ar bith i ndiaidh an ama sin.

CUARDACHROGHA TEANGA