Éide Scoile

Is gá do na páistí ar fad ó rang a 1 go rang a 6 an t-éide scoile iomlán, atá luaite thíos, a chaitheamh. Caithtear an culaith spóirt lá amháin sa tseachtain i.e. an lá go ndéantar corp oideachas. Tá sé de rogha ag na naíonáin an culaith spóirt nó an t-éide scoile a chaitheamh.

 

Éide Scoile

pirlín  nó filleadh beag (R5/R6)  breacán (dubhghorm, gorm, glas) nó treabhsar dubhghorm

cairdeagan nó  geansaí dubhghorm (le suaitheantas na scoile)

blús bhán (le bóna chruinn)  nó léine bhán

carbhat breacán

bróga leathair dubh nó dubhghorm

stocaí/riteoga dubhghorm

 

Culaith Spóirt

culaith spóirt dubhghorm (le suaitheantas na scoile)

léine polo bhán

bróga reatha

 

Éide Scoile Samhraidh

Ceadaítear brístí gearra dubhghorm & léine polo bhán a chaitheamh nuair a bhíonn aimsir the ann.

(Bealtaine/Meitheamh/Meán Fómhair)

 

Bróga Rince

Molann an múinteoir rince go mbeadh bróga boga ag na páistí don rince (plimsoles).

 

Éide Scoile agus Culaith Spóirt ar fáil ó:

 

The Schoolwear House

Aonad 3, Páirc Ghnó Bhaile Uí Ógáin

Bóthar Bhaile Uí Ógáin

B.Á.C. 18

Fón : (01) 292 1540

Facs: (01) 292 1541

R-phost: www.schoolwearhouse.ie

CUARDACHROGHA TEANGA