Éide Scoile

Is gá do na páistí ar fad ó rang a 1 go rang a 6 an t-éide scoile iomlán, atá luaite thíos, a chaitheamh. Caithtear an culaith spóirt ar an lá go ndéantar corp oideachas (1/2 lá sa tseachtain). Tá sé de rogha ag na naíonáin an culaith spóirt nó an t-éide scoile a chaitheamh.

Éide Scoile

Éide Scoile Ghaelscoil Thaobh na Coille

pirlín  nó filleadh beag (R5/R6)  breacán (dúghorm, gorm, glas) nó treabhsar dúghorm

cairdeagan nó  geansaí dúghorm (le suaitheantas na scoile)

blús bhán (le bóna chruinn), léine bhán nó léine póló bhán

carbhat breacán  (roghnach)

bróga leathair/bróga reatha dubh nó dúghorm

stocaí/riteoga dúghorm

Culaith Spóirt

culaith spóirt dúghorm (le suaitheantas na scoile)

léine polo bhán

bróga reatha (aon dath – dubh, dúghorm nó bán)

Éide Scoile Samhraidh

Ceadaítear brístí gearra dúghorm & léine polo bhán a chaitheamh nuair a bhíonn aimsir the ann i mí Bealtaine, Meitheamh & Meán Fómhair

Bróga Rince

Molann an múinteoir rince go mbeadh bróga boga ag na páistí don rince (plimsoles).

Éide Scoile agus Culaith Spóirt ar fáil ó:

 

The Schoolwear House

Aonad D, Eastát Tionscail Baile an Mhóta,

Bóthar an Mhóta

B.Á.C. 24

Fón : (01) 4604371

R-phost: www.schoolwearhouse.ie

CUARDACHROGHA TEANGA