Múinteoirí

Cad a tugtar ar  na Múinteoirí?

Úsáidtear ainmneacha iomlána na múinteoirí sa scoil.

i.e. An Múinteoir Máire Ní Bhroin

Úsáideann na páistí sloinne an mhúinteora agus iad ag labhairt le nó faoin múinteoir.

i.e. An Múinteoir Ní Bhroin

 

Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí an fhoirm seo a úsáid os comhair na ndaltaí nó ag ócáidí  foirmeálta. Nuair is teagmháil aonair nó phearsanta atá i gceist idir mhúinteoir agus tuismitheoir / caomhnóir, úsáidtear ainmeacha baiste.

CUARDACHROGHA TEANGA