Lón Scoile

Lón na bPáistí

Moltar ceapairí, torthaí agus deoch a bheith mar lón scoile ag na daltaí. Ní cóir milseáin, seacláid, brioscáin phrátaí, iógairt nó deochanna milse a bheith mar lón scoile. Ní ceadaítear do na daltaí a bheith ag roinnt lón lena chéile (ar chúiseanna sláinte)

Am Sosa

Bíonn dhá shos spraoi ag na daltaí gach lá. Sos 10 nóiméad ag a 10.30 a.m. agus sos 30 nóiméad ag a 12.00 mean lae. Itheann na daltaí an lón sula dtéann siad amach ag súgradh.

CUARDACHROGHA TEANGA