Tinreamh

Tá sé de dhualgas ar thuismitheoirí / chaomhnóirí a chur in iúl don scoil nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil.

Iarrtar ar thuismitheoirí / chaomhnóirí litir mhíniúcháin a sheoladh chun na scoile nuair a bhíonn a bpáiste as láthair ón scoil de bharr tinnis nó eile.

Má bhíonn  dalta as láthair 20 lá sa scoil bhliain is gá don scoil é sin a chur in iúl don Oifigeach Leas Pháistí.

Ní scaoilfear dalta ar bith ón scoil  i rith am scoile gan nóta míniúcháin ón tuismitheoir / caomhnóir.

CUARDACHROGHA TEANGA