Éide Scoile Suirbhé

Buíochas leis na tuismitheoirí ar fad a chomhlánaigh an Suirbhé Éide Scoile – 75% de thuistí na scoile.

Achoimre ar Thorthaí an Suirbhé

Deir  96% de thuismitheoirí na scoile gur mhaith leo go mbeadh éide scoile ag Gaelscoil Thaobh na Coille.

Deir 76% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leis an t-éide scoile atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille  faoi láthair.

Deir 74% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an ngeansaí/cairdeagan le suaitheantas bróidnéirithe atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille faoi láthair.

Deir 78% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an gculaith spóirt le suaitheantas ar atá ag Gaelscoil Thaobh na Coille faoi láthair.

Deir 82% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an bpirilín/filleadh beag breacán mar chuid d’éide na gcailíní faoi láthair.

Deir 85% de thuismitheoirí na scoile go bhfuil siad sásta leanúint leis an rogha na baill éadaigh cineálach a cheannach ó do rogha siopa agus na baill éadaí saindeartha den a cheannach ó sholáthróir éide scoile ar leith.

Ar an mbonn sin ní bheith aon athrú á dhéanamh ar an éide scoile faoi láthair.

Tuilleadh eolais & torthaí iomlána an tSuirbhé le feiceáil sa cheangaltán iniata.

Suirbhé Éide Scoile 2014

3 Márta 2014

CUARDACHROGHA TEANGA