Cosaint Sonraí

Baineann an polasaí seo le conas mar a dhéantar sonraí pearsanta do dhaltaí, do bhaill fóirne agus d’éinne eile lena ndéanann an scoil gnó (m.sh. tuismitheoirí, baill ón mBord Bainistíochta srl.) a choimeád agus conas mar a dhéantar na sonraí seo a chosaint. Déanann an Polasaí seo plé ar choimeád agus ar chosaint sonraí atá cláraithe ar pháipéar agus atá cláraithe ar an ríomhaire.

Is féidir an Polasaí um Chosaint Sonraí & Coiméad Taifid a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos:

Polasaí um Chosaint Sonraí & Coimeád Taifid GTnC

CUARDACHROGHA TEANGA