Cosaint Sonraí

Baineann an polasaí seo le conas mar a dhéantar sonraí pearsanta do dhaltaí, do bhaill fóirne agus d’éinne eile lena ndéanann an scoil gnó (m.sh. tuismitheoirí, baill ón mBord Bainistíochta srl.) a choimeád agus conas mar a dhéantar na sonraí seo a chosaint. Déanann an Polasaí seo plé ar choimeád agus ar chosaint sonraí atá cláraithe ar pháipéar agus atá cláraithe ar an ríomhaire.

Tá athbhreithniú iomlán déanta ar Pholasaí um Chosaint Sonraí na scoile de réir na hachtanna um Chosaint Sonraí 1998 go 2018 & Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí an AE(RGCS). Rinne Bord Bainistíochta na Scoile faomhadh ar Pholasaí um Chosaint Sonraí ag cruinniú de chuid an Bhoird ar an 17/09/2018.

Is féidir an Polasaí um Chosaint Sonraí a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc seo thíos:

Polasaí um Chosaint Sonraí 2018

GDPR Ráiteas Príobháideachas

CUARDACHROGHA TEANGA