Úsáid Substaintí

Polasasaí maidir le hÚsáid Substaintí

Baineann an polasaí seo le mic léinn, múinteoirí, tuismitheoirí agus úsáideoirí láthair na scoile. Baineann sí le h-am scoile (sosanna san áireamh) mar aon le gníomhaíochtaí a bhaineann leis an scoil. Baineann sé freisin le gach imeacht/ócáid a bhíonn ar siúl sa scoil taobh amuigh d’am scoile.

Aidhmeann le Cur i bhfeidhm an Pholasaí

•      Chun beatha, cúram agus aire gach duine óg a chinntiú mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 1998 agus san Acht (Leasa) Oideachais, 2000.

•      Le chinntiú go gcloítear le riachtanais reachtaíochta agus prionsabail dea-chleachtas.

•      Le cur leis an gclár OSPS ó thaobh oideachais agus cosantachta de.

•      Go laghdófar ar chontúirtí a dhéantar do pháistí trí húsáid substaintí agus iad siúd a húsáideann taobh istigh de scoileanna/comhphobail.

•      Chun maoirseacht chuí a dhéanamh ar eachtraí a bhaineann le húsáid drugaí

•      Chun tacú le tuismitheoirí agus daltaí deighleáil le húsáid drugaí.

Is féidir Polasaí maidir le hÚsáid Substaintí na scoile a léamh ina iomláine ach cliceáil ar an nasc thíos

Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC

CUARDACHROGHA TEANGA