Feis Átha Cliath

FEIS RINCE SCOILE

Ghlac 80 dalta ó R2 go R6 páirt i bFeis Rince Atha Cliath. Ghlacadar páirt i gcomórtais rince fóirne. D’éirigh go han-mhaith leis an 10 fhoireann a bhí ag rince ar an lá agus tháinig slam mór boinn abhaile leis na páistí.

Bhain foireann rince ó R5A an chéad  áit amach sa chomórtas do dhaltaí ó R5 & R6 agus bhí an-ríméad go deo orthu go raibh corn breá eile acu le cur ar taispeáint i gcófra na dtrófaíthe sa scoil!

Buíochas mór lenár múinteoir Rince Nuala Ní Eochaidh as na fóirne rince a ullmhú don chomórtas agus as na ranganna ar fad sa scoil a mhúineadh i rith na bliana.

CUARDACHROGHA TEANGA