Féilire an Coiste

Feach ar chlár na bhfógraí sa chlos

AGM – Cumann na dTuismitheoirí
De Céadaoin 20ú Eanáir 2016, 7.30pm, sa Halla.

Aoichainteoir – Lizalet Oosthuizen, Bia-eolaí Péidiatraiceach Specialising in Ailléirgí Bia

Ceiliúrtha fiche Bliana na scoile
13ú de Feabhra, 2016 san Óstán Powerscourt

Más mian leat a bheith san áireamh ar an liosta postála, cuir ríomhphost ar
coistetnc@gmail.com

Gaeilge sa Chlós

A thuismitheoirí dhíl,

Bliain nua, tús nua.

Faoi iamh gheobhaidh tú abairtí shimplí as Gaeilge chun cabhrú leat Gaeilge a labhairt sa chlós.

Bain triail as. Beatha teanga í a labhairt.

Abairtí

Trying to get to school on time?
Déan deifir, beidh muid déanach!
Tá muid déanach!
Brostaigh ort/ Brostaigí oraibh.
Beidh an líne imithe istigh.
An bhfuil do mhála agat? do chóta? do lámhainní? do hata? do lón? do deoch?
Chuir ort do chóta más é do thoil é.
Chuir suas do chochall (hood), tá sé ag cur baistí.

Meeting & greeting
Dia dhuit/ Dia dhaoibh
Dia is Muire dhuit/ Dia is Muire dhaoibh
Dia dhuit ar maidin

How are you?
Conas atá tú?/ Conas tá? (Munster)
Cén chaoi a bhfuil tú? (Connacht)
Cad é mar atá tú? (Ulster)

In reply
Tá mé go maith, go raibh maith agat, agus tú féin?
Tá mé go hiontach.
Ní mó ná maith atá mé. (I’m fine/ok)
Tá tuirse orm.
Tá mé tinn.
Tá tinneas cinn orm.

Long time no see
Ní fhaca mé le fada thú/ Ní fhaca mé le fada sibh

Stuck for the right word?
Conas is féidir leat a rá ‘……….’ as Gaeilge?

Or just don’t understand?
Ní thuigim thú. Abair go mall é, más é do thoil é.

Goodbye
Slán

Slán leat/libh (to person(s) leaving)
Slán agat/agaibh (to person(s) staying)

Slán leat/libh
Agus leatsa/libhse (both leaving)

And specifically for the kids:
Bain sult as do lá. (Enjoy your day)
Bain taitneamh as do lá.
Feicfidh mé thú níos déanaí.
Slán, a chroí.

Talking to the múinteoir

Can I talk to you for a minute?
An féidir liom caint leat ar feadh nóiméad?

Requesting to meet after school, today, tomorrow or any day that suits.
Ba mhaith liom labhairt leat faoi Áine. An mbeadh tú in ann caint liom tar éis na scoile inniu nó amarách?/ tar éis na scoile aon lá a oireann duit?

Letting múinteoir know what time you’re collecting.
Tá coinne* ag Áine leis an dochtúir ag 11.15 (ceathrú tar éis a haon déag) inniu. Baileoidh mé í ag 10.45 (ceathrú chun a haon déag). Beidh sí ar ais um thráthnóna.
*Coinne (appointment)
Could you call me if Áine doesn’t seem well this morning?
Bhí Áine as láthair inné mar bhí slaghdán uirthi/pian ina bolg aici. Ceapaim go bhfuil sí ar fónamh** anois. An bhféadfá glaoch a chur orm más rud é go bhraitheann sí tinn?
**Ar fónamh (well)

Talking to the Runaí

Collecting early.
Dia dhuit Margaret, tá orm Áine a bhailiú anois. An gcuirfidh tú glaoch uirthí más é do thoil é.

Dropping in bag/lunch/swim gear
Dia dhuit Margaret, tá mála scoile/ lón/ culaith snámha Áine agam. An gcuirfidh tú glaoch uirthí nó an dtabharfaidh mé é go dtí an rang?

CUARDACHROGHA TEANGA