ScoilBhliain 2017/2018

22/08/2017

Beidh Gaelscoil Thaobh na Coille ag ATH-OSCAILT don scoil bhliain 2017/2018 ar an Aoine an 01/09/2017

Seoladh Nuachtlitir, foirmeacha sonraí pearsanta agus eolas maidir leis an scoil bhliain nua amach chugaibh sa phost ar an Luan an 22 Lúnasa 2017.

Tá sé fíor-thábhachtach go líontar an Fhoirm Sonraí Pearsanta (agus an Fhoirm Leighis más cuí) agus go seoltar isteach chun na scoile é/iad ar an gcéad lá scoile i Meán Fómhair.

Anseo thíos gheabhaidh tú cóip de na nithe ar fad a chuaigh amach sa phost chugat.

  1. Nuachtlitir 01 Lúnasa 2017
  2. Féilire Scoile 2017-2018
  3. Foirm Sonraí Pearsanta 2017-2018
  4. Foirm Leighis 2017-2018
  5. Cód Iompair
  6. Polasaí Scoile Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

………………………………………………………………………………………

BILLE SCOILE & TÉACSLEABHAIR 2017/2018

CEANNACH & IASACHT TÉACSLEABHAIR:  Iniata gheobhaidh sibh Bille Scoile & Liosta Téacsleabhair do pháiste(í) don bhliain seo chugainn 2017/2018.  Iarraimíd oraibh an Bille Scoile a íoc ar na laethannta atá luaite thíos.  Beidh cuid de na téacsleabhair ar fáil ar iasacht ón scoil, agus beidh an chuid eile le ceannach agaibhse sibh féin (Liosta Téacsleabhair).

Iarraimíd oraibh an Bille Scoile a íoc ar na laethannta seo a leanas MÁIRT, CÉADAOIN, DÉARDAOIN  an 13/14/15 MEITHEAMH

Is féidir teacht isteach leis ag na hamannta seo 8.45am – 10.30am & 1.15pm – 2.15pm nó is féidir é a sheoladh isteach le do pháiste i gclúdach litreach dúnta (bí cinnte go bhfuil ainm & rang an pháiste scríofa ar an gclúdach)

MODH ÍOCAÍOCHTA   : Is féidir leat an Bille Scoile a íoc ar 3 bhealach éagsúil

  1. Íocaíocht ar-líne MÁS FÉIDIR: Má dhéanann tú bancáil ar-líne if féidir leat íocaíocht a aistriú díreach isteach i gCuntas Bainc Ghaelscoil Thaobh na Coille : BIC: AIBKIE2D    IBAN: IE79AIBK93357040095202 . Bí cinnte go mbíonn tagairt mar chuid den ngnó airgid sin.    ie  MF17TomR6A     (MF17 + Ainm do Pháiste + Rang na bliana seo chugainn)
  2. Íocaíocht le SEIC
  3. Íocaíocht le hAirgead €NÓTAÍ amháin (gan aon bhoinn airgid ach €1, €2 más gá)

Má tá deacracht ar bith eile agat maidir leis seo ná bíodh leisce ort teacht chun cainte linn agus socrú eile a dhéanamh.

Bille Scoile & Liosta Téacsleabhair 2017/2018

Leabhar Liostaí MF17 N1

Leabhar Liostaí MF17 N2

Leabhar Liostaí MF17 R1

Leabhar Liostaí MF17 R2

Leabhar Liostaí MF17 R3

Leabhar Liostaí MF17 R4

Leabhar Liostaí MF17 R5

Leabhar Liostaí MF17 R6

 

 

 

CUARDACHROGHA TEANGA