Páirceáil

Páirceáil & Córas Aon Slí

Tá córas tráchta aon slí i bhfeidhm i gcarr chlós na scoile. Cuireadh i bhfeidhm é go príomha leis an gluaiseacht tráchta a éascú agus le sábháilteacht na bpáistí a chinntiú agus iad ag turlaingt ó charranna agus ag siúl trasna go clós na scoile.  

Tá dhá gheata scoile ann: An geata ISTEACH &  an geata AMACH.

Córas aon slí atá i bhfeidhm. Tiomáin isteach an geata is faide uait agus amach an geata is cóngaraí do Bheallairmín (an chéad gheata).

Luas tráchta sa gcarr clós: 10 míle san uair.

Is do thuismitheoirí na hionaid páirceála (24) in aice leis na cúirteanna cispheile.

Ná páirceáil ach ‘sna háiteanna ceadaithe. Ná páirceáil ar chosán nó ciumhais féir.

Ceadaítear do charranna stopadh go sealadach in aice leis na hionaid páirceála mí-chumais le páistí a scaoileadh amach. (Níor chóir go bhfágfadh an tiománaí an carr)

NÍ CEADAÍTEAR PÁIRCEÁIL DHÚBALTA chun tosaigh ar an scoil, ar feadh tréimhse ama ar bith, ag am ar bith dem lá.

Is d’FHOIREANN na SCOILE AMHÁIN na hionaid páirceála os COMHAIR na SCOILE

Coinnigh leis an gCóras Páirceála & Aon Slí seo.

Páirceáil do Thuistí na Naíonáin maidin an 01/09/2017

Le cúrsaí tráchta & páirceála a éascú ar an gcéad lá ar ais (Aoine 1 Meán Fomhair 2017) ceadófar do thuismitheoirí na naíonáin shóisearacha páirceáil ar chlós na scoile ar maidin. Baileoidh na daltaí ar fad ó N2 go R6 ar an gclós uile-aimsire ar an lá sin. Baileoidh tuistí agus páistí na naíonáin shóisearacha ar an gclós os comhair halla na scoile. Ní bheidh na socraithe páirceála seo ach i bhfeidhm don chéad mhaidin amháin.

CUARDACHROGHA TEANGA