Policy Documents

Márta 2018

Click on any one of the bi-lingual documents below to open them:

01 Ráiteas um Chumhdach Leanaí 2019

02 Measúnacht Riosca 2019

03 Liosta Seiceála 2019

04 Fógra faoi Athbhreithniú 2019

05 Daoine faoi Shainordú

06 Foirm Thuairisce

06 Report Form

07 Tuairisc Maoirseacht an Phríomhoide don BB

08 Fógra DLP & Uimhreacha Teagmhála

Aguisín 01 Réamhrá & Creat Dlíthiúil

Aguisín 02 Forais Réasúnta Imní – Tairseach Díobhála

Aguisín 03 Coimeád Taifead

Aguisín 04 Ag Deighleáil le Nochtaithe ó Leanaí

Aguisín 05 Achoimre Tuairisciú

Aguisín 06 Cód Iompair TnaC – Gaeilge

Aguisín 06 Cód Iompair TnaC – Béarla

The Child Protection Guidelines for Primary & Post-Primary Schools 2017, is available here by clicking the links below.

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna 2017 - GAEILGE

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/child_protection_guidelines_ir.pdf

Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools 2017 – ENGLISH

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Child-Protection/child_protection_guidelines.pdf

CUARDACHROGHA TEANGA