An Clár Bí Sábháilte

Téamaí An Clár Bí Sábháilte

  • T1 Ag Mothú Sábháilte & Neamhshábháilte
  • T2 Cairdeas & Bulaíocht
  • T3 Tadhaill
  • T4  Rúin & Insint
  • T5 Strainséirí

Téamaí a clúdaítear sna ranganna éagsúla

N1, R1, R3 & R5

  • T1 Ag Mothú Sábháilte & Neamhshábháilte
  • T3 Tadhaill

N2, R2, R4 & R6

  • Cairdeas & Bulaíocht
  • Rúin & Insint
  • Stainséirí

Ceachtanna

Téigh chuig na nascanna thíos leis na ceachtanna ón gClár Bí Sábháilte a bheidh á mhúineadh i ngach rang a fheiceáil

N1/N2 An Clár Bí Sábháilte Naíonáin Shóisearacha & Shinsearacha  http://www.staysafe.ie/teachers/Infants-IRISH.pdf

R1/R2 An Clár Bí Sábháilte Rang a 1 & Rang a 2  http://www.staysafe.ie/teachers/1+2-IRISH.pdf

R3/R4 An Clár Bí Sabháilte Rang a 3 & Rang a 4  http://www.staysafe.ie/teachers/3+4-IRISH.pdf

R5/R6 An Clár Bí Sabháilte Rang a 5 & Rang a 6  http://www.staysafe.ie/teachers/5+6-IRISH.pdf

CUARDACHROGHA TEANGA