OCG Aistear na nÓg

OCG R5 & R6 : Snáithaonaid Íogaire

Snáthaonaid Íogaire

Seo a leanas na snáthaonaid a múintear i rang a 5 agus a 6 a aithnímíd gur gá aire faoi leith a thabhairt orthu ina múineadh:

Ag Fás agus ag Athrú
Íontas an Bheatha Nua
Gaolta agus Beatha Nua

De ghnáth tugtar éascaitheoirí gairmiúla ó ACCORD isteach sa scoil ar feadh lae chun na snáthaonaid íogaire seo a chlúdach le daltaí rang a cúig agus a sé. Ar an drochuair, mar gheall ar Covid-19 ní raibh siad in ann é sin a dhéanamh i mbliana.

Tá sé tábhachtach go suífeá síos le do leanbh anois agus na hábhair seo a chlúdach leo. Fiú má chlúdaigh tú iad roimhe seo is deis duit dul thairis agus gach rud a d’inis tú dóibh roimhe seo a threisiú – bheadh iontas ort an méid a thuigeann siad nó nach dtuigeann siad. Is acmhainn an-úsáideach é an clár Aistear na nÓg (Busy Bodies) a threoróidh tú tríd an bhfaisnéis faoi na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a thagann ar leanaí le linn na caithreachais agus na hógántachta, agus gur cheart a bheith ar eolas ag do leanbh. Tá an clár  soiléir, gonta agus fíriciúil.

Gheobhaidh tú thíos breis eolais faoin gClár ‘Aistear na nÓg’ maraon le nasc don leabhrán agus na físeáin a théann leis. Cuirim leis freisin nasc do leabhrán do thuismitheoirí ‘Ag déanamh comhráití beaga as an gComhrá Mór’.

Tá na háiseanna seo ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla (tá na háiseanna seo ar fad ar fáil ag https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies )

Aistear na nÓg : Busy Bodies

Soláthraíonn leabhrán agus míreanna físe Aistear na nÓg (Busy Bodies) faisnéis faoi na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a d’fhéadfadh a bheith ag leanaí le linn na caithreachais agus na hógántachta, le go dtuigfidh siad gur gnáthchuid d’fhás aníos an caithreachais. Is acmhainn úsáideach é Aistear na nÓg a fhéadfaidh tuismitheoirí, cúramóirí agus múinteoirí a úsáid le leanaí idir 8 agus 12 bliana d’aois. Chomh maith le bheith in úsáid sa bhaile, tacaíonn Aistear na nÓg le múineadh na snáthaonaid íogaire  den Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) a clúdaítear rang 5 agus 6.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Theas acmhainní Aistear na nÓg ar fáil ar dtús ag obair i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Tacaíochta OCG, Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoile) agus Clár um Thoirchis Ghéarchéime FSS. Is é eagrán 2020 an leabhrán nuashonraithe atá ceangailte leis seo. Níor nuashonraíodh na míreanna físe go fóill ach tá luach leo i gcónaí maidir le múineadh faoi luath-caithreachais agus ógántacht sa bhaile agus sa scoil.

Tá acmhainn chúlra chomhlántach ann do thuismitheoirí agus do chúramóirí, ‘Making the Big Talk many little talk: 8-12 years’. Cuireann sé seo faisnéis ar fáil maidir le forbairt caidrimh agus gnéasachta leanaí agus díríonn sé tuismitheoirí agus cúramóirí i dtreo acmhainní breise ionas gur féidir leo leanaí agus daoine óga a threorú agus tacú leo le linn céimeanna luatha na caithreachais agus na hógántachta.

Acmhainní an Clár Aistear na nÓg

Cliceáil ar an gceangaltán seo thíos chun teacht ar na nascanna do na leabhráin agus na físeáin a théann le Clár Aistear na nÓg (Busy Bodies)

Aistear na nÓg – Busy Bodies – Booklets & Videos

Leabhráin Aistear na nÓg (Busy Bodies)

Treoirleabhar do Thuistí : Ag Déanamh Cómhráití beaga as an gComhrá Mór (8 – 12 bliana)

01 Ag déanamh comhráití beaga as an ‘gComhrá Mór’ 8-12

Parents’ Guide: Making the ‘Big Talk’ many small talks (8 – 12 years)

01 Making the ‘Big Talk’ into small talks 8-12

Busy Bodies – Caithreachas & Ógánacht

https://drive.google.com/file/d/1Dvj5q18bLQ8BhUPaa8b3k35IAvZJXhCX/view?usp=sharing

Busy Bodies – Puberty & Adolescence

https://drive.google.com/file/d/1M_517V6rKtyl4w_QXwJVC2ONMMcIPtSE/view?usp=sharing

Físeáin Aistear na nÓg – Busy Bodies Videos

1. Busy Bodies – Introduction video

https://drive.google.com/file/d/176dAxFxh04oMWMfenMvJVvWacfYkDkZm/view?usp=sharing

2. Busy Bodies – Changes at Puberty – video

https://drive.google.com/file/d/126QTe1kLEJOZkC76mf3mTl-HZsc1Sokq/view?usp=sharing

3. Busy Bodies – What Happens to Boys? – video

https://drive.google.com/file/d/1ljU6dofhcgtOtfFwQUUd8vqyRBKY7V_k/view?usp=sharing

4. Busy Bodies – What Happens to Girls? – video

https://drive.google.com/file/d/1bslEz5Ui_cz78gS7Mb-axqvsQMk-5_-o/view?usp=sharing

5. Busy Bodies – How are Babies Made? – video

https://drive.google.com/file/d/1bzOFJqeUFGlHLfDVdF8XtfqFsNTscyAS/view?usp=sharing

6. Busy Bodies – Looking After You – video

https://drive.google.com/file/d/1w8BqkUjWmBXoQqy8sNfLveyI4DaUIbQI/view?usp=sharing

CUARDACHROGHA TEANGA