Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Borda!

D’éiríomar go moch maidin Dé Céadaoin seo caite le dul ar thuras chuig Ysgol Gymraeg Morswyn sa Bhreatain Bheag. Bhíomar ar muin na muice agus lán le sceitimíní agus muid ag fágáil slán lenár gclanna. Nuair a shroicheamar an Bhreatain Bheag cuireadh fáilte is fiche romhainn. Tugadh ar bhus chun na scoile muid, scoil ina labhraítear an Bhreatnais an t-am ar fad. Chuir siad seó iontach ar siúl dúinn lena gcuid damhsa agus amhráin shnasta thraidisiúnta. D’éirigh linn amhrán Breatnaise a fhoghlaim agus d’fhoghlaim siad an ceann céanna roimhré i nGaeilge. Chan an dá scoil an t-amhrán le chéile. Tugadh béile blasta dúinn ansin.

Thugadar ar thuras chuig Caisleán Penryn muid ansin. Caisleán mór stairiúil agus spéisiúil atá ann ón 19 haois. Tá 200 seomra galánta ann agus d’éirigh linn roinnt mhaith acu a fheiceáil. Bhí picnic againn taobh amuigh agus mheascamar go han-mhaith leis na páistí ón scoil eile. B’éigean dúinn slán a fhágáil leo ansin. Bhí craic ar dóigh againn ar an mbád – go háirithe agus muid ar an deic toisc go raibh gaoth láidir ann. Bhí sé an-ghreannmhar – bhí ár n-éadaí agus ár ngruaig ag imeacht leis an ngaoth.

Seo thíos an t-amhrán Breatnaise a chanamar!

GYDA’N GILYDD

Yma gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Yma gyda’n gilydd, ollyn un.

Popeth wnawn ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Popeth wnawn ‘da’n gilydd, fe’I gwnawn fel tîm.

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn.

Chwarae gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Chwarae gyda’n gilydd, sy’n hwyl a sbri!

Gweithio gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Gweithio gyda’n gilydd, yw’r hyn wnawn ni

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn.

Canu gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Canu gyda’n gilydd, mewn harmoni.

Symud gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Symud gyda’n gilydd, dewch un, dau, tri!

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn.

Clapio gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Clapio gyda’n gilydd, I’n hysgol ni!

Yma gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Yma gyda’n gilydd, ollyn un.

LE CHÉILE

Tagaimís le chéile, le chéile, le chéile. Tagaimís le chéile, mar chlann amháin.

Déanaimís le chéile, le chéile, le chéile. Déanaimís le chéile, mar chlann amháin. 

Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

Súgraimís le chéile, le chéile, le chéile. Súgraimís le chéile, bíodh spraoi ag cách.

Oibrimís le chéile, le chéile, le chéile. Oibrimís le chéile, mar chlann amháin.

Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

Canaimís le chéile, le chéile, le chéile. Canaimís le chéile, aon ghuth amháin.

Gluaisimís  le chéile, le chéile, le chéile. Gluaisimís le chéile, a haon, dó,  trí!

 Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

Ag bualadh bos le chéile, le chéile, le chéile. Ag bualadh bos le chéile, aon scoil amháin.

Tagaimís le chéile, le chéile, le chéile. Tagaimís le chéile, mar chlann amháin!

13 Meitheamh 2014

Borda!

D’éiríomar go moch maidin Dé Céadaoin seo caite le dul ar thuras chuig Ysgol Gymraeg Morswyn sa Bhreatain Bheag. Bhíomar ar muin na muice agus lán le sceitimíní agus muid ag fágáil slán lenár gclanna. Nuair a shroicheamar an Bhreatain Bheag cuireadh fáilte is fiche romhainn. Tugadh ar bhus chun na scoile muid, scoil ina labhraítear an Bhreatnais an t-am ar fad. Chuir siad seó iontach ar siúl dúinn lena gcuid damhsa agus amhráin shnasta thraidisiúnta. D’éirigh linn amhrán Breatnaise a fhoghlaim agus d’fhoghlaim siad an ceann céanna roimhré i nGaeilge. Chan an dá scoil an t-amhrán le chéile. Tugadh béile blasta dúinn ansin.

Thugadar ar thuras chuig Caisleán Penryn muid ansin. Caisleán mór stairiúil agus spéisiúil atá ann ón 19 haois. Tá 200 seomra galánta ann agus d’éirigh linn roinnt mhaith acu a fheiceáil. Bhí picnic againn taobh amuigh agus mheascamar go han-mhaith leis na páistí ón scoil eile. B’éigean dúinn slán a fhágáil leo ansin. Bhí craic ar dóigh againn ar an mbád – go háirithe agus muid ar an deic toisc go raibh gaoth láidir ann. Bhí sé an-ghreannmhar – bhí ár n-éadaí agus ár ngruaig ag imeacht leis an ngaoth.

Seo thíos an t-amhrán Breatnaise a chanamar!

GYDA’N GILYDD

Yma gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Yma gyda’n gilydd, ollyn un.

Popeth wnawn ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Popeth wnawn ‘da’n gilydd, fe’I gwnawn fel tîm.

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn.

Chwarae gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Chwarae gyda’n gilydd, sy’n hwyl a sbri!

Gweithio gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Gweithio gyda’n gilydd, yw’r hyn wnawn ni

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn.

Canu gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Canu gyda’n gilydd, mewn harmoni.

Symud gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Symud gyda’n gilydd, dewch un, dau, tri!

Dysgu gwneud pob dim yn iawn, dewy y bore a’r  prynhawn.

Ffrindiau ‘I gyd, yma ‘nghyd, dysgu gyda’n gilydd wnawn. 

Clapio gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Clapio gyda’n gilydd, I’n hysgol ni!

Yma gyda’n gilydd, ‘da’n gilydd, ‘da’n gilydd. Yma gyda’n gilydd, ollyn un.

LE CHÉILE

 Tagaimís le chéile, le chéile, le chéile. Tagaimís le chéile, mar chlann amháin.

Déanaimís le chéile, le chéile, le chéile. Déanaimís le chéile, mar chlann amháin. 

Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

 Súgraimís le chéile, le chéile, le chéile. Súgraimís le chéile, bíodh spraoi ag cách.

Oibrimís le chéile, le chéile, le chéile. Oibrimís le chéile, mar chlann amháin.

Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

Canaimís le chéile, le chéile, le chéile. Canaimís le chéile, aon ghuth amháin.

 Gluaisimís  le chéile, le chéile, le chéile. Gluaisimís le chéile, a haon, dó,  trí!

 Oibrimís, is foghlaimís, maidin is tráthnóna.

Cairde sin, le chéile, foghlaimís, mar chlann amháin.

 Ag bualadh bos le chéile, le chéile, le chéile. Ag bualadh bos le chéile, aon scoil amháin.

 Tagaimís le chéile, le chéile, le chéile. Tagaimís le chéile, mar chlann amháin! 

13 Meitheamh 2014