Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Graffitti ClassicsGraffitti Classics

Bhí Ceolchoirm Graffitti Classics ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin an 16 Deireadh Fómhair 2013. Bhí ceolchoirm amháin againn ar maidin do dhaltaí na naíonáin shóisearacha, naíonáin shinsearacha & rang a 1 agus bhí an dara cheolchoirm againn taréis am lóin do  dhaltaí Rang a 2 go Rang a 6.

Sheinn an ceatharéid craiceáilte seo meascán de cheol clasaiceach dúinn agus choinnigh siad uile ar bís leis an gceol álainn a bhí á sheinnt acu agus an gheaitsíocht ghreannmhar a bhí á dhéanamh acu agus iad i mbun seinnte. sheinneadar ceol de chuid Beethoven, Brahms, amhráin ó cheoldrámaí agus ceol tíre – chaitheadar beagáinín rince gaelach isteach ina lár freisin! Ag tús na ceolchoirme iarradh ar na daltaí “Cé a cheapann go bhfuil ceol chlaiseacach leadránach?……bhuel feicimíd an mothaíonn sibh mar an gcéanna faoi sin ag deireadh ár gcuid seinnte”. Níl dabht ar bith ach gur bhaineamar ar fad an-sult agus ard-thaithneamh as an gceolchoirm.

Graffitti Classics came to the school to perform 2 concerts in the school on Wednesday the 16th of October 2013. The first concert which was held in the morning was for the pupils in Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsearacha & Rang a 1. The second concert that was held after lunch was attended by the pupils of Rang a 2 to Rang a 6.

This crazy but fabulous & very talented quartet entertained the pupils with music from Beethoven to Brahms, opera to folk music. “Who thinks classical music is boring?” was the question the children were asked at the start of the concert..well we’ll see if you feel the same way at the end of the concert”. Suffice to say that everyone in the hall that day enjoyed the wonderful music and antics of Graffitti Classics!