Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Bhí an-seachtain ceoil againn sa scoil an tseachtain seo thart. Ar an gCéadaoin thug 4 ceoltóir ón mBanna Ceoil Kíla cuairt ar an scoil. B’iad siúd Colm, Rossa, Eoin & Brian.

Thugadar cuairt ag na ranganna ar fad ag seinnt ceoil, ag bualadh amach rithimeacha & ag insint scéalta greannmhara do na páistí!

 Bhain na páistí ar fad an-taithneamh go deo as an gcuairt. I rang a 3 thaispeáin Síofa, Abbie agus Aimee cúpla céim dóibh, rinne na rinceoirí seite an seit a rince agus thaispeáin Sean Ó Maoltuile gur féidir rince ‘Kangam Style’ a dhéanamh le ceol ghaelach!

 

Sheinn an Múinteoir Chambers agus Tiarnán Ó Conaill in éineacht leo i Rang a 6 agus iad beirt chomh maith le ceoltóirí Kila! Tá Kíla ag ceiliúradh 25 bliain ó tháinig siad le chéile mar bhanna ceoil i 1987. Tá 15 albam eisithe acu agus ceolchoirmeacha tugtha acu i 33 tír thart timpeall an domhan.

 

6 Márta 2013

 

What a great musical week we’ve just had. On Wednesday 4 musicians from the Band Kíla visited the school. They were Colm, Rossa, Eoin & Brian.

They visited each class and chatted, played and entertained the children with their funny stories!

The children really enjoyed their visit and in some classes even showed off their own talents. In rang a 3 the set dancers strutted their stuff, Síofa, Abbie and Aimee danced to their music while Seán Ó Maoltuile showed us all that you can dance ‘kangam style’ to Irish music!

In Rang a 6 an Múinteoir Chambers and Tiarnán Ó Conaill played along with the musicians showing off their own musical talent! Kíla are celebrating their 25th year since the band begun! In October ’87. Since then they have gone on to record 15 Albums and have travelled to 33 countries.

 

 6 March 2013