Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Féile ScoildrámaíochtaFéile Scoildrámaíochta

07 Márta 2018

Tá ardmholadh tuillte ag páistí R3B as an dráma ‘Le Solas Mo Chroí’ a léiriú ag Féile Scoildramaíochta Bhaile Átha Cliath ar an 7ú Márta.

Thosaigh an Múinteoir Rónán Mac Niallais agus na páistí ina rang ag obair ar an dráma nuair a d’fhill siad ar an scoil tar éis saoire na Nollag agus tá obair na gcapall déanta acu ó shin i leith. Bhí scoth na haisteoireachta, na hurlabhraíochta agus na Gaeilge ar taispeáint le linn an léiriú ar fad.

Is scéal é faoin draíocht a bhaineann leis an bhfoghlaim agus an chaoi gur féidir le duine ionspráideach corr a chur sa bhóthar agus muid ag fás aníos.

B’fhéidir go dtógfaidh cúpla duine ionspráid ón dráma seo agus go bhfeicfidh muid iad ag na Oscars am éigin amach anseo! Buíochas le Manus Ó Duibhir as Gaoth Dobhair as an script a chur ar fáil dúinn.

07 Márta 2018

R3B deserve high praise for their performance of the play ‘Le solas Mo Chroí’ at the Dublin Féile Scoildrámaíochta on the 7th of March.

 An Múinteoir Rónán Mac Niallais and the children began working on the play when they returned to school after Christmas and have been hard at it since then. The children’s fine acting, wonderful diction and beautiful Gaeilge was evident throughout the performance.

Le Solas Mo Chroí is a story about the magic of learning and the way in which an inspirational person can have a a significant effect on our lives.

 Maybe a few of the children will take inspiration from this play and go on to act and possibly win an Oscar in the years ahead! Thanks to Manus Ó Duibhir from Gaoth Dobhair for allowing us to use his wonderful script.