Baile

Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Ghaelscoil Thaobh na Coille.

Léiríonn an suíomh gréasáin seo croí na scoile agus is nasc iontach láidir í idir an saol mór agus an scoil í féin. Gheobhaidh tú eolas faoi stair na scoile, polasaithe, ócáidí scoile agus an nuacht scoile is déanaí ar an suíomh seo. Déanfar uas-dátú rialta ar an suíomh seo mar sin sin coinnigh súil ghéar air le tú féin a choinneáil ar an eolas faoin nuacht scoile is deireanaí agus faoi imeachtaí scoile atá le teacht. 

……………………………………………………………………………………………………….

SAOIRE AN tSAMHRAIDH – SCOIL ag DÚNADH ag 12:00 ar an AOINE 29/06/2018

SCOIL AG ATH-OSCAILT don SCOILBHLIAIN 2018/2019 :AOINE 31/08/2018

……………………………………………………………………………………………………….

Corn Iománaíochta

Corn Johnston Mooney & O’Brien 

Páirc an Chrócaigh 06/06/2018

……………………………………………………………………………………………………….

Nuachtlitreacha is Déanaí – Máirt 26/06/18 

Cliceáil thíos 

Nuachtlitir Meitheamh 2018

Nuachtlitir Tuairisc Bhliantúil an Bhoird 2018

……………………………………………………………………………………………………….

Lá Páirce Sheantraibh 21/05/2018

An-lá go deo ag lúthchleasaithe Ghaelscoil Thaobh na Coille i Seantraibh!

Tuile eolais & grianghraif sa rannóg Imeachtaí den suíomh ghréasáin

……………………………………………………………………………………………………….

Feis Átha Cliath 18/04/2018

An-lá go deo ag rinceoirí Ghaelscoil Thaobh na Coille ag Feis Átha Cliath!

Tuile eolais & grianghraif sa rannóg Imeachtaí den suíomh ghréasáin

……………………………………………………………………………………………………….

Lauren Nic Aoidh & Corn Breandán Ó Máirtín.

Comhghairdeachas le foireann peile na mban B.Á.C. as Craobh Peile na hÉireann a bhuachaint. Comhgháirdeachas mór milteach go speisialta le Lauren Nic Aoidh iar-scoláire de chuid na scoile agus deirfiúr le Cillian Ó Catháin i R3A & Nathaniel Ó Cathán i N2B as an sár-imirt a rinne sí do B.Á.C. i bPáirc an Chrócaigh inné. 10 mbliana ó shin d’imir Lauren i bPáirc an Chrócaigh le foireann peile Ghaelscoil Thaobh na Coille i gCraobh  Chumann na mBunscol agus thugadar an corn abhaile leo ar an lá sin freisin!  Tháinig Lauren ar cuairt chun na scoile le déanaí agus Corn Breandán Mairtín leí. Mar chomhtarlúint tá beirt gar-nia agus gar-neach le Breandán Ó Máirtín ag freastal ar an scoil agus bhíodar an-sásta bualadh le Lauren agus deis a fháil breith ar an gcorn ata ainmnithe in onóir ar a seanuncail!

2007 – Gaelscoil Thaobh na Coille – Buaiteoirí Craobh Peile Chumann na mBunscol B.Á.C.

Éabha, Orla, Ciara & Lauren

…………………………………………………………………………………………….

Meitheamh 2017

R5A ar leathanach tosaigh an IRISH TIMES

………………………………………………………………………………………………………..

03 Aibreán 2017

ANNALISE MURPHY  i nGAELSCOIL THAOBH na COILLE

Márta 2017

……………………………………………………………………………………………………….

Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge chun R6B an rap seo thíos

123 GAEILGE ABÚ

1995 – 2015 FICHE BLIAIN AG FÁS

SEOLADH DLÚTHDHIOSCA SCOILE

CÉADAOIN 21 MEÁN FÓMHAIR 7pm

LÁ MÓR EILE i bPÁIRC an CHRÓCAIGH 

DHÁ BHUA IONTACH AG FOIRNE IOMÁNAÍOCHTA & CAMÓGAÍOCHTA NA SCOILE 

Forógra do Ghlúin Nua – 2016

LÁ MÓR i bPÁIRC an CHRÓCAIGH 

Máirt 3 Samhain  2015

Foireann  Peile na mBuachaillí – Buaiteoirí Corn Chlanna Gael

Foireann Peile na gCailíní – Buaiteoirí Sciath an Chladaigh

CLÓS UILE-AIMSIRE NUA

Tá an-riméad orainn go bhfuil clós nua uile-aimsire againn ar shuíomh na scoile. Tosaíodh ar an obair i lár mí Iúil agus cuireadh i gcrích í an tseachtain seo caite díreach in am do thús na scoil bhliana nua.

01 Meán Fómhair  2015

Banna Ceoil na scoile ar chlúdach irisleabhar Intouch de chuid an  INTO

Eagrán Aibreán 2014

CUARDACHROGHA TEANGA