Baile


Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Ghaelscoil Thaobh na Coille.

Léiríonn an suíomh gréasáin seo croí na scoile agus is nasc iontach láidir í idir an saol mór agus an scoil í féin. Gheobhaidh tú eolas faoi stair na scoile, polasaithe, ócáidí scoile agus an nuacht scoile is déanaí ar an suíomh seo. Déanfar uas-dátú rialta ar an suíomh seo mar sin coinnigh súil ghéar air le tú féin a choinneáil ar an eolas faoin nuacht scoile is deireanaí agus faoi imeachtaí scoile atá le teacht.

……………………………………………………………………………………………………….

SCOIL ag DÚNADH do SHAOIRE an tSAMHRAIDH

AOINE 26/06/2020

SCOIL ag ATH-OSCAILT do SCOILBHLIAIN 2020/2021

LUAN 31/08/2020

……………………………………………………………………………………………………….

Nuachtlitir is Déanaí – 24/06/2020

Cliceáil thíos 

Nuachtlitir Meitheamh 2020

……………………………………………………………………………………………………….

Tús Ceolmhar, Spaíúil le ‘Coicís na Gaeilge 2020′

John Spillane ag canadh do dhaltaí Ghaelscoil Thaobh na Coille

Luan 09 Márta 2020

……………………………………………………………………………………………………….

SEÓ FAISEAN THAOBH NA COILLE

COMHGHAIRDEACHAS & MÍLE BUÍOCHAS

Comhgháirdeas & buíochas ollmhór le gach duine a bhí páirteach ar bhealach beag nó mór leis an Seó Faisean; coiste eagraithe, léiritheoir, bean an tí, foireann stáitiú, foireann cúl stáite, smideoirí, mainicíní & lucht féachanna. Bhí sár-oíche go deo ann in Óstán an Talbóidigh ar an Satharn. Bhí an t-atmasféar sa seomra do-chreidte, a bhuíochas don lucht féachanna íontach a thug tacaíocht don oíche tiomsaithe airgid seo.

……………………………………………………………………………………………………….


Graffiti Classics ag seinnt do na páistí

06 Feabhra 2020

……………………………………………………………………………………………………….

Bord Bainistíochta 2019 – 2023

Tá áthas orainn a chur in iúl daoibh gur tháinig Bord Bainistíochta nua i bhfeidhm ar 09 Nollaig 2019. Is féidir cliceáil ar an nasc thíos le nuachtlitir le heolas faoin mBord Bainistíochta agus baill an Bhoird  a léamh.

Nuachtlitir -  Bord Bainistíochta 2019 – 2023

Cliceáil ar an nasc thíos

Nuachtlitir 06 Bord Bainistíochta

……………………………………………………………………………………………………….

Bua Íontach ag Foireann Peile na gCailíní i bPáirc an Chrócaigh

Céadaoin 23 Deireadh Fómhair 2019

tuile eolais & grianghraif in Imeachtaí 

……………………………………………………………………………………………………….

SEACHTAIN na MATAMAICICE

14 – 18 Deireadh Fómhair

Daltaí ó R2A  ag  tógáil le LEGO WeDo

…………………………………………………………………………………………………………………..

CRAOBH CAMÓGAÍOCHTA 

LUAN 10/06/19

PÁIRC an CHRÓCAIGH 1.30pm

Foireann camógaíochta na scoile ag traenáil agus é ag clagarnaí báistí seachtain roimh an cluiche mór!

 

……………………………………………………………………………………………………….

LÚTHCHLEASAÍOCHT 2019 

Éacht déanta ag daltaí Ghaelscoil Thaobh na Coille i Seantraibh            20/5/2019 & 27/05/2019

(Tuile eolais i rannóg na nImeachtaí)

……………………………………………………………………………………………………….

FEIS ÁTHA CLIATH 2019

Buaiteoirí an Cor Ochtar – 15 Bealtaine 2019

……………………………………………………………………………………………………….

CÓRFHÉILE 2019

BANNA CEOIL GHAELSCOIL THAOBH NA COILLE

Lárionad Náisiúnta Cispheile, Tamhlacht – 6 Márta 2019

……………………………………………………………………………………………………….

COMÓRTAS PÓSTAEIR 

Eagraíodh comórtas póstaeir scoile mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Iarradh ar na daltaí  póstaeir a dhearadh do na siopaí áitiúla anseo i mBeallairmín agus sa Chéim.

Tuile eolais féach: Imeachtaí                                                          Póstaer thuas  dearrtha ag Áine Ní Chíobháin R6A

Márta 2019

……………………………………………………………………………………………………….

Comhgháirdeachas le Foireann Peile na gCailíní 

Corn Comhar Linn

Páirc an Chrócaigh   22/10/2018

……………………………………………………………………………………………………….

Daltaí ó Rang a 6 ag caint leis An Taoiseach Leo Varadkar  14/09/2018

……………………………………………………………………………………………………….

Corn Iománaíochta

Corn Johnston Mooney & O’Brien 

Páirc an Chrócaigh 06/06/2018

……………………………………………………………………………………………………….

………………..

Lá Páirce Sheantraibh 21/05/2018

An-lá go deo ag lúthchleasaithe Ghaelscoil Thaobh na Coille i Seantraibh!

Tuile eolais & grianghraif sa rannóg Imeachtaí den suíomh ghréasáin

……………………………………………………………………………………………………….

Feis Átha Cliath 18/04/2018

An-lá go deo ag rinceoirí Ghaelscoil Thaobh na Coille ag Feis Átha Cliath!

Tuile eolais & grianghraif sa rannóg Imeachtaí den suíomh ghréasáin

……………………………………………………………………………………………………….

Lauren Nic Aoidh & Corn Breandán Ó Máirtín.

Comhghairdeachas le foireann peile na mban B.Á.C. as Craobh Peile na hÉireann a bhuachaint. Comhgháirdeachas mór milteach go speisialta le Lauren Nic Aoidh iar-scoláire de chuid na scoile agus deirfiúr le Cillian Ó Catháin i R3A & Nathaniel Ó Cathán i N2B as an sár-imirt a rinne sí do B.Á.C. i bPáirc an Chrócaigh inné. 10 mbliana ó shin d’imir Lauren i bPáirc an Chrócaigh le foireann peile Ghaelscoil Thaobh na Coille i gCraobh  Chumann na mBunscol agus thugadar an corn abhaile leo ar an lá sin freisin!  Tháinig Lauren ar cuairt chun na scoile le déanaí agus Corn Breandán Mairtín leí. Mar chomhtarlúint tá beirt gar-nia agus gar-neach le Breandán Ó Máirtín ag freastal ar an scoil agus bhíodar an-sásta bualadh le Lauren agus deis a fháil breith ar an gcorn ata ainmnithe in onóir ar a seanuncail!

2007 – Gaelscoil Thaobh na Coille – Buaiteoirí Craobh Peile Chumann na mBunscol B.Á.C.

Éabha, Orla, Ciara & Lauren

…………………………………………………………………………………………….

Meitheamh 2017

R5A ar leathanach tosaigh an IRISH TIMES

………………………………………………………………………………………………………..

03 Aibreán 2017

ANNALISE MURPHY  i nGAELSCOIL THAOBH na COILLE

Márta 2017

……………………………………………………………………………………………………….

Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge chun R6B an rap seo thíos

123 GAEILGE ABÚ

1995 – 2015 FICHE BLIAIN AG FÁS

 

Forógra do Ghlúin Nua – 2016

Banna Ceoil na scoile ar chlúdach irisleabhar Intouch de chuid an  INTO

Eagrán Aibreán 2014

CUARDACHROGHA TEANGA