Foireann

 

. Foireann Teagaisc 2016/2017
.  
01 Emer Nic Chonchradha Príomhoide
.
02 Tomás Mac Uileagóid Múinteoir Ranga PO Tánaisteach R6B
03 Niamh Ní Dhúill Múinteoir Ranga R2B
04 Bernie Ní Ruadaigh Tacaíocht Foghlama
05 Maoilíosa Ó Dubhthaigh Tacaíocht Foghlama
06 Máirín Ní Dhubhthaigh Múinteoir Ranga  (post roinnt) R3A
07 Cormac Chambers Múinteoir Ranga R1B
08 Fiona Ní Chléirigh Tacaíocht Foghlama R5A
09 Máire Mhic Gabhann Múinteoir Ranga (post roinnt) R3A
10 Máire Cáit Ní Dhubhgáin malartú poist 2016/2017
11 Eavan Ní Mhuirgheasa Múinteoir Ranga R4A
12 Sadhbh Ní Fhloinn Múinteoir Ranga N1B
13 Aoife Ní Chearnaigh Tacaíocht Foghlama
14 Deirdre Uí Dhónaill Múinteoir Ranga R6A
15 Bróna Ní Bhaoill Múinteoir Ranga N2B
16 Clíodhna Ní Leocháin Múinteoir Ranga R4B
17 Richeal Ní Thiarnaigh Múinteoir Ranga N1A
18 Rónán Mac Niallais Múinteoir Ranga R3B
19 Karl Priestley Múinteoir Ranga N2A
20 Colm Ó Coisdealbha Múinteoir Ranga R5B
s Oisín Mac Muiris Múinteoir Ranga R1A
M Clíona Seoighe Múinteoir Ranga R2B
p/a Caitríona Bairéad Múinteoir Acmhainne
.
. Foireann Tacaíochta
.
. Margaret Uí Ruairc Rúnaí
.
. Orla Ní Shé Cuntóir Riachtanais Speisialta
. Anne-Marie Mhic Lochlainn Cuntóir Riachtanais Speisialta
.
. Nuala Ní Eochaidh Múinteoir Rince
.
. Colm Mac Giolla Phádraig Airíoch
.

CUARDACHROGHA TEANGA