Foireann

 

. Foireann Teagaisc 2019/2020
.  
01 Emer Nic Chonchradha Príomhoide
.
02 Tomás Mac Uileagóid Múinteoir Ranga PO Tánaisteach  R4A
03 Niamh Ní Dhúill Múinteoir Ranga  N1A
04 Bernie Ní Ruadaigh Múinteoir Ranga  N2A
05 Maoilíosa Ó Dubhthaigh Múinteoir Ranga  R2B
06 Máirín Ní Dhubhthaigh Múinteoir Ranga  (post roinnt)  R5A
07 Cormac Chambers Múinteoir Ranga  N2B
08 Máire Mhic Gabhann Múinteoir Ranga (post roinnt)  R5A
09 Eavan Ní Mhuirgheasa Tacaíocht Foghlama  TF
10 Sadhbh Ní Fhloinn Tacaíocht Foghlama  TF
11 Deirdre Uí Dhónaill Múinteoir Ranga  R1B
12 Bróna Ní Bhaoill Múinteoir Ranga  R2A
13 Clíodhna Ní Leocháin Tacaíocht Foghlama  R6A
14 Richeal Ní Thiarnaigh Múinteoir Ranga  R6B
15 Karl Priestley Sos Gairme 2019/2020
16 Colm Ó Coisdealbha Múinteoir Ranga  R4B
17 Caitríona Bairéad Tacaíocht Foghlama  TF
18 Clíona Seoighe Múinteoir Ranga  R5A
19 Ciara Ní Bháille Múinteoir Ranga  N1B
20 Orla Ní Fhicheallaigh Múinteoir Ranga  N1C
21 Treasa Ní Argáin Sos Gairme 2019/2020
22 Orla Bradshaw Múinteoir Ranga  R3B
. Deirdre Uí Dhiomasaigh Múinteoir Ranga  R3A
. Sinéad Nutley Múinteoir Ranga  R1A
. Le ceapadh Tacaíocht Foghlama  TF
.
.  Foireann Tacaíochta
.
.  Margaret Uí Ruairc  Rúnaí
.  Lúsaí Mhic Cnáimhsí  Rúnaí
.
.  Orla Ní Shé  Cuntóir Riachtanais Speisialta
.  Anne-Marie Mhic Lochlainn  Cuntóir Riachtanais Speisialta
.  Nuala Ní Eochaidh  Múinteoir Rince
.  Colm Mac Giolla Phádraig  Airíoch

CUARDACHROGHA TEANGA