Foireann

 

. Foireann Teagaisc 2022/2023
.  
01 Emer Nic Chonchradha Príomhoide
.
02 Niamh Ní Dhúill Múinteoir Ranga PO Tánaisteach  R3B
03 Bernie Ní Ruadaigh Múinteoir Ranga  N2A
04 Maoilíosa Ó Dubhthaigh Múinteoir Ranga  R4A
05 Máirín Ní Dhubhthaigh Múinteoir Ranga  (post roinnt)  R6A
06 Máire Mhic Gabhann Múinteoir Ranga (post roinnt)  R6A
07 Eavan Ní Mhuirgheasa Múinteoir Tacaíocht Foghlama  TF
08 Sadhbh Rosenstock Múinteoir Tacaíocht Foghlama  TF
09 Deirdre Ní Dhochartaigh Múinteoir Ranga  N1C
10 Bróna Ní Bhaoill Múinteoir Ranga  R5B
11 Colm Ó Coisdealbha Múinteoir Ranga  R5A
12 Caitríona Bairéad Múinteoir Tacaíocht Foghlama  TF
13 Clíona Seoighe Múinteoir Ranga  N1A
14 Ciara Ní Bháille Múinteoir Ranga  R3A
15 Orla Ní Fhicheallaigh Múinteoir Ranga  R2A
16 Treasa Ní Argáin Sos Gairme  2022/2023
17 Orla Bradshaw Múinteoir Ranga  R1A
18 Deirdre Uí Dhiomsaigh Múinteoir Ranga  R4B
19 Sinéad Ní Chuireáin Múinteoir Ranga  N2B
20 Sinéad Nutley Sos Gairme 2022/2023  N1C
21 Sarah Ní Fhallamháin Múinteoir Ranga  R6B
22 Aoife Ní Bheacháin Múinteoir Ranga  R1B
. Lauryn Bhreathnach Múinteoir Ranga  N1B
. Jack Ó Loinneacháin Múinteoir Ranga  R2B
. Stephanie Ní Chollatáin Múinteoir Tacaíocht Foghlama  TF
.
.  Foireann Tacaíochta
.
.  Margaret Uí Ruairc  Rúnaí
.  Lúsaí Mhic Cnáimhsí  Rúnaí
.
.  Orla Ní Shé  Cuntóir Riachtanais Speisialta
.  Martina de Paor  Cuntóir Riachtanais Speisialta
.  Nuala Ní Eochaidh  Múinteoir Rince
.  Colm Mac Giolla Phádraig  Airíoch

CUARDACHROGHA TEANGA