Bord Bainistíochta

Téarma an Bhoird : Nollaig 2011 – Samhain 2015

Baill an Bhoird

Príomhoide : Emer Nic Chonchradha

Ionadaí na Múinteoirí : Niamh Ní Dhúill

Ionadaithe an Phátrún : Oilibhéar Ó hAodha & Mary Mhic Dhomhnaill

Ionadaithe na dTuismitheoirí : Conor Mac Daid & Lúsaí Mhic Cnáimhsí

Ionadaithe  ón bPobal :  Colm Mac Giolla Phádraig & Ailín Ní Dhomhnaill

Oifigí

Cathaoirleach : Conor Mac Daid

Rúnaí Taifead :  Niamh Ní Dhúill

Cuntasóir :  Lúsaí Mhic Chnáimhsí

AN BORD BAINISTÍOCHTA

Téarma an Bhoird : Nollaig 2011 – Samhain 2015

Tháinig téarma an Bord Bainistíochta ata ag feidhmiú faoi láthair i bhfeidhm ar an 01/12/2011.

Seo a leanas comhdhéanamh an Bhoird Bainistíochta.

I. Beirt ionadaí de chuid an Phatrúin (molta ag an iar-Bhord).

II. Beirt thuismitheoir a bhfuil leanaí cláraithe sa scoil acu (máthair agus athair, agus iad araon a bheith tofa ag tuismitheoirí na leanaí i gcoitinne atá cláraithe sa scoil).

III. Príomhoide na scoile.

IV. Múinteoir de fhoireann na scoile.

V. Beirt eile a mhol an seisear  ó (i) – (iv) thuas.

Feidhmíonn an Bord Bainistíochta thar cheann an phatrúin (an Foras Patrúnachta) agus de réir na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas & Scileanna. Feidhmíonn sé mar ‘chomhlacht Chorparáideach’. Ciallaíonn sé seo go bhfeidhmíonn an Bord mar aonad amháin agus iad ag deighleáil le gnó scoile.  Dá bhrí sin feidhmíonn na tuismitheoirí agus an múinteoir tofa go hiomlán neamhspleách ar an ngrúpa a thogh iad sa chéad áit.

Tá sé mar dhualgas ar bhaill an Bhoird seasamh agus tacú le sainmheoin, cultúir agus traidisiúin na scoile, eolas & tuiscint a bheith acu ar na freagrachtaí aonair agus na comhfhreagrachtaí a bhaineann le ballraíocht ar an mBord,  ról/feidhm ar leith i mBainistíocht na scoile a ghlacadh orthu féin agus tuiscint a bheith acu ar feidhmeanna an Bhoird agus an gaol atá idir an Bord Bainistíochta, daltaí, múinteoirí, foireann, tuismitheoirí, an patrún agus an Roinn Oideachas & Eolaíochta.

Faoi phátrúnacht an Fhorais is gá go mbeadh an Bord Bainistíochta ag feidhmiú trí Ghaeilge agus dá bhrí sin is gá go mbeadh Gaeilge fheidhmeach ag na hainmnithe ar fad.

CUARDACHROGHA TEANGA