Polasaithe

Sa rannóg seo gheobhaidh tú cuid de  Pholasaithe Reachtúil agus Riaracháin na scoile:

Polasaí Caomhnú Leanaí       Polasaí um Chaomhnú Leanaí 2012

Polasaí Cláraithe                       Polasaí Cláraithe Gaelscoil Thaobh na Coille 2012

Polasaí um Chosaint Sonraí & Coiméad Taifid            Polasaí um Chosaint Sonraí & Coimeád Taifid GTnC

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Éide Scoile

Éide Scoile – Suirbhé 2014

Féinmheastóireacht Scoile

Polasaí Frithbhulaíochta        Polasaí Frith-Bhulaíochta Gaelscoil Thaobh na Coille

An Nós Imeachta maidir le Gearán a Dhéanamh      Nós Imeachta  le Gearáin a dhéanamh GTnC

Polasaí Labhairt na Gaeilge           Polasaí Gaeilge GTnC             Polasaí Labhairt na Gaeilge GTnC

Lón Scoile

Múinteoirí

Polasaí Oideachas Caidrimh & Gnéasachta                 Polasaí OCG Gaelscoil Thaobh na Coille

Polasaí maidir le Riachtanaisí Speisialta Oideachais    Polasaí Riachtanais Oideachais Speisialta GTnC

Téacsleabhair Scoile

Tinreamh Scoile

Polasaí  Tinrimh & Rannpháirtíocht          Polasaí Tinrimh & Rannpháirtíocht GTnC

Uaireanta Scoile

Polasaí um Úsáide Inghlactha Idirlín           Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín GTnC

Polasaí maidir le hÚsáid Substain               Polasaí maidir le hÚsáid Substaintí GTnC

CUARDACHROGHA TEANGA