Policies

In this section you will find some of our school’s Statutory and Administrative Policies:

Administration of Medicines   Administration of Medicines Policy 2020

Anti-Bullying      Polasaí Frith-Bhulaíochta TnC

Attendance

Attendance & Participation      Polasaí Tinrimh & Rannpháirtíocht TnC

Child Protection Policy       Polasaí um Chaomhnú Leanaí 2018

Code of Behaviour     Cód Iompair TnaC – Béarla

Complaints Procedures      Nós Imeachta maidir le Gearán a Dhéanamh TnC

Covid-19            Plean Freagartha – Ráiteas um Polasaí COVID -19

Critical Incidents     Responding to Critical Incidents

Cumann na dTuismitheoirí     Bunreacht Cumann na dTuismitheoirí          Coiste na dTuistmitheoirí – Ionadaí Ranga – Sainchuntas Poist

Data Protection      Polasaí um Chosaint Sonraí TnC 2018

Enrolment     Polasaí Iontrála Gaelscoil Thaobh na Coille 2020

Gaeilge    Polasaí Gaeilge TnC            Polasaí Labhairt na Gaeilge TnC

Internet Acceptable Use Policy      Polasaí Úsáid Inghlactha Idirlín TnC

Lunch

Mobile Phones & Electronic Devices   Polasaí i leith Fóin Póca & Gléasanna Leictreonach

Parent / Teacher Meeting

Relationships & Sexuality Education    Polasaí OCG Gaelscoil Thaobh na Coille

School Hours

School Self-Evaluation

School Uniform

School Uniform - Survey 2014

Special Educational Needs      Polasaí Riachtanais Oideachais Speisialta TnC

Substance Abuse      Polasaí maidir le hÚsáid Substaintí GTnC

Teachers

Textbooks

CUARDACHROGHA TEANGA