Daltaí

Ba mhaith linn ard-mholadh a thabhairt do dhaltaí uile na scoile as cé chomh dian, díograiseach is a oibríonn siad agus as cé chomh béasach, dea-mhúinte is a bhíonn siad i gcónaí. Tá sé mar nós againn aitheantas ar leith a thabhairt do thriúir dalta as gach rang i bhfoirm ‘Gradam’ a bhronnaimid orthu ag deireadh gach téarma. Bronntar na Gradaim seo ar dhaltaí;  a bhíonn díograsach i leith na h’oibre, a fheabhsaíonn ar an gcaighdeán oibre atá acu,  a dhéanann an-iarracht maidir le labhairt na Gaeilge, a bhíonn cabhrach, cáirdiúil le daltaí eile sa rang & sa scoil & rl. Tá moladh speisialta ag dul do na páistí a bhuaidh na Gradaim seo a leanas :

Attachments:
Gradam an tSamhraidh 2011 [ ] 155 Kb
Gradam na Cásca 2011 [ ] 115 Kb
Gradam na Samhna 2010 [ ] 115 Kb

CUARDACHROGHA TEANGA