Féilire

SCOILBHLIAIN CHAIGHDEÁNAITHE

Ní mór do bhunscoileanna na hÉireann 183 lá scoile a chomhlíonadh sa scoilbhliain. I 2004 déanadh caighdeanú naisiúnta ar na scoilthéarmaí mar chuid de chomhaontas náisiúnta ‘Dul Chun Cinn a Choinneáil’. Comhaontas a bhí anseo idir scoileanna, ceardchumainn múinteoireachta, eagraíochtaí tuismitheoirín agus eagraíochtaí ábhartha eile. Déanfar athbhreithniú ar an gcomhaontas amach anseo le socraithe a dhéanamh do na blianta amach romhainn.

Nil dátaí tosaithe agus críochnaithe na scoilbhliana caighdeánaithe dá bhrí sin tá solúbthacht áirithe ag na scoileanna maidir leis an lá a dtosaíonn na daltaí san Fhómhair agus a gcríochnaíonn siad sa Samhradh.  Bíonn gach scoil dúnta i mí Iúil & i mí Lúnasa. Tá na dátaí don Nollaig, don Cháisc agus do na brisí meán-téarma caighdeánaithe.

Gheobhaidh tú féilire ag tús na scoilbliaina ar a mbeidh na laethannta saoire & na laethanta ar an mbeidh an scoil dúnta liostaithe. Cuirfear ar an eolas tú roimh ré má bhíonn aon athrú á dhéanamh ar an bhféilire sin.

 RIALACHA

Tús agus deireadh na scoilbhliana

Nil na dátaí tosaithe & deiridh na scoilbhliana caighdeánaithe ag an mbun leibhéal nó ag an dara léibhéal. Tosaíonn an scoilbhliain de ghnáth sa tseachtain ina bhfuil an 1 MeánFómhair gach bliain.

Laethannta Roghnach

Ní mór do bhunscoileanna na hÉireann 183 lá scoile a chomhlíonadh sa scoilbhliain. Is féidir leis na scoileanna aon lá sa bhreis a úsáid le faid a chur le saoire an tSamhraidh nó le saoire reiligiúnda nó eile dá rogha féin a ghlacadh.

Níl sé ceadaithe na laethannta seo a úsáid le faid a chur le saoire na Nollag, saoire na Cásca nó ceachtar den dá bhriseadh lár téarma (ach sa chás go dtiteann lá(laethannta) saoire reiligiúnach ag an am sin do scoileanna le sainchreideamh ar leith). Muna bhfuil dóthain laethannta roghnach fágtha ag scoil dá leithéid do shaoire reiligiúnach is féidir leis an scoil an lá a áireamh mar lá gan-teagasc.

 DÁTAÍ AONTAITHE don SCOILBHLIAIN 2012/2013

Briseadh Lár Téarma Deireadh Fómhair 2012– Beidh gach scoil dúnta ón Luan 29 Deireadh Fómhair go dtí an Aoine an 2 Samhain.

Nollaig 2012 – dúnfaidh gach scoil ar an Aoine an 21 Nollaig 2012, ar lá deirneach den téarma. Osclóidh gach scoil ar an Luan an 7 Eanair 2013.  

Briseadh Lár Téarma Feabhra 2013 – Dúnfaidh bunscoileanna ón Déardaoin 14 go Aoine 15 Feabhra 2013 nó ón Luan 11 go Aoine 15 Feabhra 2013. (Is féidir le bunscoileanna 3 lá roghnach a chur leis an saoire seo le briseadh seactaine 5 lá a ghlacadh más mian leo).

Cáisc 2013 – Dúnfaidh gach scoil ar an Aoine an 22 Márta, ar lá deirneach den téarma. Osclóidh gach scoil ar an Luan an 8 Aibreán 2013.

Sa chás gur gá do bhainistíocht na scoileanna pleananna teagmhasacha a chur sa tsiúil le laethannta scoile a caileadh de bharr na droch aimsire, dúnadh eisceachtúil nó eile a dhéanamh suas féadfadh siad faid saoire na cásca a ghiorrú de trí lá agus an scoil a choinneáil ar oscailt go dtí an Chéadaoin an 27 Márta 2013.

DÁTAÍ AONTAITHE don SCOILBHLIAIN 2013/2014

Briseadh Lár Téarma Deireadh Fómhair 2013– Beidh gach scoil dúnta ón Luan 28 Deireadh Fómhair go dtí an Aoine an 1 Samhain.

Nollaig 2013 – dúnfaidh gach scoil ar an Aoine an 20 Nollaig 2013, ar lá deirneach den téarma. Osclóidh gach scoil ar an Luan an 6 Eanair 2014.

Briseadh Lár Téarma Feabhra 2014 – Dúnfaidh bunscoileanna ón Déardaoin 20 Feabhra go Aoine 21 Feabhra 2014 nó ón Luan 17 Feabhra go Aoine 15 Feabhra 2014. (Is féidir le bunscoileanna 3 lá roghnach a chur leis an saoire seo le briseadh seactaine 5 lá a ghlacadh más mian leo).

Cáisc 2014 – Dúnfaidh gach scoil ar an Aoine an 11 Aibreán 2014, ar lá deirneach den téarma. Osclóidh gach scoil ar an Luan an 28 Aibreán 2014.

Sa chás gur gá do bhainistíocht na scoileanna pleananna teagmhasacha a chur sa tsiúil le laethannta scoile a caileadh de bharr na droch aimsire, dúnadh eisceachtúil nó eile a dhéanamh suas féadfadh siad faid saoire na cásca a ghiorrú de trí lá agus an scoil a choinneáil ar oscailt go dtí an Chéadaoin an 16 Aibreán 2014.

DÁTAÍ don SCOILBHLIAIN 2014/2015   :  Le socrú

CUARDACHROGHA TEANGA