Scoil Digiteach

Dámh na Scoileanna Digiteacha le Gradam

Is cúis áthais do Ghaelscoil Thaobh na Coille a fhógairt go bhfuil Gradam sa Teicneolaíochta gnóithe ag an scoil. Tugann an Dámh seo aitheantas don sár-chaighdeán i gcomhcheangal TFC san fhoghlaim agus sa teagasc. Tá sé aitheannta go bhfuil ár scoil ag dul i bhfeabhas i gcónaí agus ag déanamh forbairt ar na dea-chleachtais teicneolaíochta sa scoil.

Tá brat nua faighte againn le crochadh againn os comhair na scoile agus táimid thar a bheith bródúil as sin.

Buíochas leis an Múinteoir Niamh Ní Dhúill as an obair leanúnach a dhéanann sí leis an TFC a chur chun cinn sa scoil.

CUARDACHROGHA TEANGA