Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Lúthchleasaíocht 2018

Lúthchleasaíocht Traic- 28/05/2018

Bhí lá eile an-taitneamhach againn i Seantraibh Dé Luain 28 Bealtaine. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch agus na iomathóirí ar bís a bheith páirteach sa lá traic. Moladh mór tuillte ag Ruth Ní hAoláin a bhain an bonn cré-umha amach sa rás 80m Faoi 12.

D’éirigh le 6 fhoireann as 8 dul chomh fada leis an gcraobh. Éacht iontach í seo. Bhain na cailíní Faoi 10 an bonn airgid amach sa craobh agus tháinig na buachaillí F14 sa 3ú háit. Comhghairdeas leo uilig.

Mile buíochas leis an Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh agus an Múinteoir Máirín Ní Dhubhthaigh as na daltaí a thréanáil don lá.

F 10 Cailíní – Niamh Ní hAoláin, Grace Ní hAoidh, Alice Sinclaire, Emma Nic Leannáin, Kate Ní Cheallaigh.

F14 Buachaillí – Brendan Ó Cionnaith, Conal Ó Riain, Rian Cút, Rian Ó Braonáin, Brian Mac Aogáin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lúthchleasaíocht Páirce – 21/05/2018

Comórtais Lúthchleasaíochta Chumann na mBunscol

Bhí comórtais lúthchleasaíocht páirce Chumann na mBunscol ar siúl i Seantraibh Dé Luain 21 Bealtaine. Comhghairdeas leis na hiomathóirí ar fad a ghlac páirt i Lá Páirce Sheantraibh. Ghlacadar páirt sna cliathrásanna, léimh fhada, léimt ard, caitheamh meáchain agus sa rás 600m. Thángadar abhaile le 7 mbonn agus iad an-sásta lena n-éacht! D’éirigh le gach páiste a ghlac páirt sa chliathrás an craobh a shroichint. Maith sibh a chailíní agus a bhuachaillí.

Torthaí 

Cliathrás F11 – Niamh Ní Aoláin – 2ú

Cliathrás F11 – Seán Ó Frighil – 3ú

Cliathrás F14 – Brendan ó Cionnaith – 3ú

Cliathrás F14 – Ingrid Ní Bhroin – 4ú

Léimt Fhada – Ted Ó hUigín – 2ú

600m F 11 – Éamon Ó Cionnaith – 3ú

600m F 12 – Ruth Ní hAoláin – 2ú

600m F 14 – Rian Ó Braonáin –  2ú

Beidh daltaí na scoile ag iomaíocht i Seantraibh arís an Luan seo chugainn nuair a bheidh na comórtais traic ar siúl.

Track Events- 28/05/2018

We had a second great day in Santry on Monday the 28th of May. The sun was splitting the stones and our athletes were excited and eager for the track events to begin. A huge congratulations to Ruth Ní hAoláin for winning a bronze medal in the U12 80m race.

6 out of our 8 rely teams made it through to the finals. What a wonderful achievement. the girls U10 rely team came 2nd and the boys I14 rely team came 3rd. Congratulations to them all.

Mile buíochas to an Múinteoir Maoilíosa Ó Dubhthaigh and an Múinteoir Máirín Ní Dhubhthaigh who trained the children for the day.

F 10 Cailíní – Niamh Ní hAoláin, Grace Ní hAoidh, Alice Sinclaire, Emma Nic Leannáin, Kate Ní Cheallaigh.

F14 Buachaillí – Brendan Ó Cionnaith, Conal Ó Riain, Rian Cút, Rian Ó Braonáin, Brian Mac Aogáin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Athletics Field Events – 21/05/2018

Cumann na mBunscol’s Athletics Competition

Cumann na mBunscol’s Athletics track events were held in Santry on Monday 21st May. Comhghairdeas to all the pupils who participated in the track events in Santry. They competed in hurdles, long jump, high jump, shot putt and 600m race.  They returned to school with 7 medals and were delighted with their achievements. Ever Gaelscoil Thaobh na Coille pupil who competed in hurdles made it to the finals. Maith sibh a chailíní agus a bhuachaillí.

Field Events Results 

Hurdles U11 – Niamh Ní Aoláin – 2nd

Hurdles U11 – Seán Ó Frighil – 3rd

Hurdles U14 – Brendan ó Cionnaith – 3rd

Hurdles U14 – Ingrid Ní Bhroin – 4th

Long Jump – Ted Ó hUigín – 2nd

600m U11 – Éamon Ó Cionnaith – 3rd

600m U12 – Ruth Ní hAoláin – 2nd

600m U14 – Rian Ó Braonáin –  2nd

Pupils from the school will be heading to Santry again next week to compete in the track events.