Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Seó Tallainne 2018

15 Meitheamh 2018

AN MHÍR IS FEARR   roinnte idir

&

AN MHÍR Sóisearach IS FEARR   – Gradam na hÓige

Bhí seó tallainne bliaintiúil na scoile ar siúl ar an Aoine an 15 Meitheamh. Daltaí ó R 3 go R 6 a ghlacann páirt sa seó talainne agus i mbliana bhí 44 mhír sa seó agus 105 páiste san iomlán ar an ardán.

Bhí míreanna de gach saghas le feiceáil ar an ardán: amhránaíocht aonair, ceol traidisiúnta, ceol claisiceach, pianadóirí, taispeántas rince, grúpaí amhránaíochta, rince gaelach, bannaí ceoil, roc-ghrúpaí, gleacaíocht, draíocht agus a lán eile.

Cuireann sé gliodar croí agus an-bhród orm an oiread sin páistí a fheiceáil ag léiriú a gcuid tallainne, ag comhoibriú le chéile agus ag  lonra ar an ardán. Tá  ard-mholadh tuillte ag na  daltaí ar fad a ghlac páirt sa seó tallainne – bhí gach aon duine acu ar fheabhas ar fad agus léirigh siad an-chaighdeán go deo.

Buíochas leis na moltóirí Eavan Ní Mhuirgheasa & Sadhbh Ní Fhloinn as an bpost iontach deacair a bhí le déanamh acu na barr-mhíreanna a roghnú. Cé go raibh tasc an-deacair acu d’aontaíomar ar fad leo faoi na buaiteoirí a roghnaíodar.

BUAITEOIRÍ SEÓ TALLAINNE 2018

AN MHÍR IS FEARR roinnte idir

Rian Ó Braonáin

&

Banna R6B – Jeanne, Céide, Ciara, Ruby, Doireann, Daniel, Jack Ó R, Breandan, Robert, Moses

GRADAM na hÓIGE – An mhír sóisearach is fearr

Aobha de Róiste

GRADAM ARD MHOLADH

Sár-Amhránaí:  Sadhbh Ní Bhroin

Sár-Amhránaí Óg: Róisín Nic Lochlainn

Sár-Amhránaíocht: Keelin Ní Dhuibhir & Alice Sincléir

Sár-Cheoltóir: Thuan Ní Dhuinnshléibhe

Sár-Cheoltóirí Traidisiúnta: Na Gaeil Óga –Charlie, Billie, Rebekah, Maria

Sár-Phianadóir: roinnte idir Fionn Ó Briain & Fionn Ó Nuanáin

Sár-Rinceoir: Sophie Nic Giolla Chumhaill

Sár-Bhanna: Banna R4B – Odhrán, Karl, Mark, Alan, James

Sár-Ghleacaithe: Sauna Tirial & Rachel Tirial

Sár-Chur i Láthair: An Draoi – Niamh Ní Mhaonaigh & a cúntóir Niamh Ní Dhúill

Sár-Mhír ag Léiriú Comhoibriú, Spórt & Spraoi:  Buachaillí R6A – Conor, Finn, Brian, Cillian, Conal, Riain, Óran, Cian, Rian Cút

Duais Speisialta na Moltóirí: Conor Ó Ruairc

SEÓ TALLAINNE 2018 – GAILEARAÍ 

15 Meitheamh 2018

AN MHÍR IS FEARR   joint winners

&

AN MHÍR Sóisearach IS FEARR  – Gradam na hÓige

Our annual talent show was held on Friday 15th June.  Pupils from R3 to R6 participate in the show and this year there 44 acts and 105 pupils in total on stage.

There was a great variety of acts on stage: solo singing, traditional and classical music, pianists, dancing, ballad groups, Irish dancing, bands, rock bands, gymnastics, magicians and lots more.

Year after year I am astonished, bowled over and exceptionally proud of our incredibly talented pupils. They go stage and put on one wonderful performance after another. The standard was exceptionally high for children of their age and each and every one of the participants deserve huge praise on their performance.

Buíochas to our adjudicators Eavan Ní Mhuirgheasa & Sadhbh Ní Fhloinn who had the really difficult job of choosing the best acts in the show. Although difficult, I think we all agreed with their choice of winners.

TALENT SHOW WINNERS 2018 

AN MHÍR IS FEARR joint winners

Rian Ó Braonáin

&

Banna R6B – Jeanne, Céide, Ciara, Ruby, Doireann, Daniel, Jack Ó R, Breandan, Robert, Moses

GRADAM na hÓIGE – An mhír sóisearach is fearr

Aobha de Róiste

GRADAM ARD MHOLADH

Sár-Amhránaí:  Sadhbh Ní Bhroin

Sár-Amhránaí Óg: Róisín Nic Lochlainn

Sár-Amhránaíocht: Keelin Ní Dhuibhir & Alice Sincléir

Sár-Cheoltóir: Thuan Ní Dhuinnshléibhe

Sár-Cheoltóirí Traidisiúnta: Na Gaeil Óga –Charlie, Billie, Rebekah, Maria

Sár-Phianadóir: roinnte idir Fionn Ó Briain & Fionn Ó Nuanáin

Sár-Rinceoir: Sophie Nic Giolla Chumhaill

Sár-Bhanna: Banna R4B – Odhrán, Karl, Mark, Alan, James

Sár-Ghleacaithe: Sauna Tirial & Rachel Tirial

Sár-Chur i Láthair: An Draoi – Niamh Ní Mhaonaigh & a cúntóir Niamh Ní Dhúill

Sár-Mhír ag Léiriú Comhoibriú, Spórt & Spraoi:  Buachaillí R6A – Conor, Finn, Brian, Cillian, Conal, Riain, Óran, Cian, Rian Cút

Duais Speisialta na Moltóirí: Conor Ó Ruairc

TALENT SHOW 2018 – GALLERY