Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

An Taoiseach 2018

14 Meán Fómhair 2018

Buaileann Daltaí na Scoile leis an Taoiseach Leo Varadkar

Thug an Taoiseach Leo Varadkar  cuairt ar Mhéanscoil Oideachas le Chéile na Céime ar an Aoine an 14 MeánFómhair mar cheiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta an Daonlathais. Bhí grúpa daltaí ó bhunscoil Oideachas le Chéile na Céime agus ó Rang a 6 na scoile s’againne i láthair freisin.

Rinne an trí scoil seastáin a chur suas timpeall ar an halla a léirigh na rudaí a bhí tábhachtach dóibh mar scoil.  Tar éis don Taoiseach óráid a thabhairt agus roinnt ceisteanna a fhreagairt chuaigh sé timpeall ó thaispeántas go taispeántas ag labhairt leis na daltaí.

Mhínigh daltaí Ghaelscoil Thaobh na Coille don Taoiseach  go raibh an Ghaeilge agus an cultúr Ghaelach an-thábhachtach dúinn. D’inis siad dó freisin, go gcuirtear an-bhéim sa scoil ar an gceol agus ar an rince gaelach maraon leis an bpeil agus an iomáint. Dúirt siad leis go mbaineann siad an-taitneamh as an scoil.14 Meán Fómhair 2018

Pupils Meet The Taoiseach Leo Varadkar

The Taoiseach Leo Varadkar visited Stepaside Educate Together Secondary School on Friday the 14th of September to celebrate International Democracy Day. A small group of pupils from the Stepaside Educate Together Primary school and a group of 6th class pupils from our own school were invited to attend as representatives of both primary schools.

The three schools put up stands around the hall displaying the core values of their respective schools. After making his speech and answering a couple of questions the Taoiseach went from stand to stand to meet with the pupils.

Our ‘daltaí’ explained to the Taoiseach how important the Irish language and the Irish culture was to us as a school. They told him all about the ’banna ceoil’  and how good our  football and hurling teams are! They spoke about their ’ranganna rince’ and told him that they really enjoy school.