Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Glantachán an Earraigh 2019

8 Aibreán 2019

Glantachán an Earraigh 2019

Glaoch le Glanadh Suas

Láinseáil Sarah McGovern ambasadóir National Spring Clean & daltaí ó R4B Feachtas Náisiúnta Glantacháin an Earraigh 2019 trí iarraidh ar shaoláraithe agus grúpaí pobail ó cheann ceann na tíre clárú le feachtas frithbhruscair na bliana seo. Iarradh ar ghrúpaí pobail tabhairt faoi ghlantachán earraigh a dhéanamh ina gceantar féin i rith mí Aibreán.

Chláraigh Gaelscoil Thaobh na Coille  le glantachán a dhéanamh i gcomharsanacht na scoile agus ar an Luan 8u Aibreán d’fhág daltaí ranganna a 3 go 6 a gcuid seomraí ranga agus chuadar amach thart timpeall ar Bheallairmín leis an eastáit a ghlanadh.

Bhí altacht ar na daltaí faoin mhéid bruscar a bhí caite ar fud an eastáit. B’fhiú go mór tabhairt faoin dtionscnamh seo agus is cinnte go dtabharfaimíd faoi arís an bhliain seo chugainn.

8 Aibreán 2019

National Spring Clean 2019

A Call to Clean Up

 National Spring Clean ambassador Sarah McGovern and pupils from  R4B launched the National Spring Clean 2019 with a nationwide call to volunteers and communities across Ireland to register for this year’s anti-litter campaign. Throughout the month of April, The National Spring Clean encouraged communities from across Ireland to tackle the problem of litter in local areas.

Gaelscoil Thaobh na Coille registering to do a clean up in and around Belarmine Estate and on Monday 8th of April the pupils from Rang a 3 to Rang a 3 went out and cleaned up the estate.

The children were surprised and horrified at the rubbish that they found around the estate. It was a really worthwhile experience and one we plan to do again next year.