Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Lúthchleasaíocht 2019

Seantraibh 2019

Comhghairdeas ó chroí lenár iomaitheoirí lúthchleasaíochta a tháinig abhaile le 23 bonn thar dhá lá iomaíochta i Seantraibh i mbliana. Ritheadh an lá páirce Dé Luain 20 Bealtaine. I measc na buaiteoirí bhí Alex Ní Chléirigh (1ú háit Caitheamh Meáchain F14), Aoife Ní Néill (1ú háit F14 sa Chliathrás), Ruth Ní Aoláin (2ú háit F14 sa 600m), Alice Sincléir (2ú háit sa Léimt Ard F11), Niamh Ní Aoláin (3ú háit sa Chliathrás F11), Grace Nic Aodha (3ú háit sa 600m F11). Bhí an t-ádh dearg ar na páistí ar fad go raibh lá breá gréine ann.

A mhalairt a bhí amhlaidh leis an dara lá – Dé Luain 27 Bealtaine, an lá traic, toisc gur oscail na scamaill agus bhí na hiomaitheoirí fluich go craiceann. Mar sin féin, níor stop sé sin na páistí ag teacht abhaile arís le boinn. Seo a leanas na buaiteoirí a bhí againn: Rás tapaidh 100m F14 1ú háit Ruth Ní Aoláin, Rás tapaidh 60m F10 3ú háit Dylan Ó Dubhthaigh, Rás Sealaíochta Cailíní F10 – 3ú háit – Alannah, Ava, Daisy, Holly, Mia, Rás Sealaíochta Cailíní F11 – 3ú háit – Alice, Chloe, Grace, Katie-Daisy, Niamh, Rás Sealaíochta Cailíní F14 – 4ú háit – Aoife, Charlie, Martha, Meave, Ruth.

Táimid an-bhródúil as na páistí ar fad a ghlac páirt sna comórtaisí lúthchleasaíochta ar fad thar an dá lá, formhór acu a chuaigh ar aghaidh chuig craobhacha ina n-imeachtaí féin. Comhghairdeas le gach pásite a ghlac páirt i Seantraibh.

Ar ábhar eile, tháinig múinteoirí ó scoileanna eile chugainn ag tabhairt moladh don Ghaeilge chruinn a bhí á labhairt acu agus iad ag siúl timpeall Staid Morton. Nach muid a bhí sásta é seo a chloisteáil. Beatha teanga í a labhairt!

Máirín Ní Dhubhthaigh

27 Bealtaine 2019

Lúthchleasaíocht Traic

Lúthchleasaíocht Traic : Buaiteoirí Boinn 

Rás Reatha 60m F10 3u Dylan Ó Dubhthaigh
Rás Reatha 100m F14 1u Ruth Ní Aoláin
Rás Sealaíochta na gCailíní F10 3u  Alannah, Ava, Daisy, Holly, Mia
Rás Sealaíochta na gCailíní F11 3u Alice, Chloe, Grace, Katie-Daisy, Niamh
Rás Sealaíochta na gCailíní F14 4u Aoife, Charlie, Martha, Meave, Ruth

Rás 100m F14 1u                             Rás 60m F10 3u

          

         

Rás Sealaíochta na gCailíní F10 3u

Rás Sealaíochta na gCailíní F11 3u

Rás Sealaíochta na gCailíní F14 4u

20 Bealtaine 2019

Lúthchleasaíocht Páirce

Lúthchleasaíocht Páirce – Buaiteoirí Boinn

Caitheamh Meáchan F14 1u Alex Ní Chléirigh
Léimt Ard F11 2u Alice Sincléir
Cliathrás F11 3u Niamh Ní Aoláin
Cliathrás F14 1u Aoife Ní Néill
Rás Reatha 600m F11 3u Grace Nic Aodha
Rás Reatha 600m F14 2u Ruth Ní Aoláin

          

Caitheamh Meachán F14 1u                              Laoch Lúthchleasaíocht – Ronnie Delaney

          

Cliathrás F11 3u                              Cliathrás  F14 1u

          

          

          

Léimt Ard F11 2u                              Rás Reatha 600m F14 2u

          

Rás Reatha 600m F11 3u

Santry 2019

A huge congratulations to our athletics competitors on bringing home a total of 23 medals from the Cumann na mBunscol Athletics events in Santry. The Athletics field events were held on Monday the 20th of May. Gaelscoil Thaobh na Coille’s medallists were: Alex Ní Chléirigh (1st place in Shot Putt U14), Aoife Ní Néill (1st place in Hurdles U14) Ruth Ní Aoláin (2nd place in 600m race U14), Alice Sincléir (2nd place in high jump U11) Niamh Ní Aoláin (3rd place in Hurdles U11), Grace Nic Aodha (3rd place in 600m race U11). The weather was lovely on the day and was perfect for the athletics.

However, it was a different story altogether the following Monday (27th of May) when the track events that were held as the skies opened up and the rain came done in torrents soaking the athletes through to the skin! However, the inclement weather did not stop our athletes who excelled once again by winning another 17 medals: Ruth Ní Aoláin (1st place 100m Sprint U14), Dylan Ó Dubhthaigh (3rd place 60m Sprint U10), Girls Relay Race U10 3rd place (Alannah, Ava, Daisy, Holly, Mia) Girls Relay Race U11 3rd place (Alice, Chloe, Grace, Katie-Daisy, Niamh) Girls Relay Race U14 4th place (Aoife, Charlie, Martha, Meave, Ruth)

We are very proud of all of the pupils who competed in Santry over the two days, most of whom made it through to the final heats in their respective events. Comhghairdeas to them all.

On another note, we were delighted when we were approached on the day by teachers from several different schools who had high praise for our pupils whom they had heard speaking so fluently ‘as Gaeilge’ in and around Morton Stadium. We were delighted to receive such positive comments about our pupils. Beatha teanga í a labhairt!

Máirín Ní Dhubhthaigh

 

27 Bealtaine 2019

Athletics – Track Events

Track Events : Medal Winners 

60m Sprint U10 3rd Dylan Ó Dubhthaigh

100m Sprint U14 1st Ruth Ní Aoláin

Girls Relay Race U10 3rd Alannah, Ava, Daisy, Holly, Mia

Girls Relay Race U11 3rd Alice, Chloe, Grace, Katie-Daisy, Niamh

Girls Relay Race U14 4th Aoife, Charlie, Martha, Meave, Ruth

100m Sprint U14 1st                              60m Sprint U10 3rd

          

         

Girls Relay Race U10 3rd

Girls Relay Race U11 3rd

Girls Relay Race U14 4th

20 Bealtaine 2019

Athletics – Field Events

Field Events – Medal Winners

Shot Putt U14 1st Alex Ní Chléirigh

High Jump U11 2nd Alice Sincléir

HurdlesU11 3rd Niamh Ní Aoláin

HurdlesU14 1st Aoife Ní Néill

Running 600m U11 3rd Grace Nic Aodha

Running 600m U14 2nd Ruth Ní Aoláin

          

Shot Putt U14 1st                              Athletics’ Star – Ronnie Delaney

          

Hurdles U11 3rd                               Hurdles U14 1st

          

          

High Jump U11 2nd                              Running 600m U14 2nd

          

Running 600m U11 3rd