Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Scoil Digiteach 2018

Dámh na Scoileanna Digiteacha le Gradam

Is cúis áthais do Ghaelscoil Thaobh na Coille a fhógairt go bhfuil Gradam sa Teicneolaíochta gnóithe ag an scoil. Tugann an Dámh seo aitheantas don sár-chaighdeán i gcomhcheangal TFC san fhoghlaim agus sa teagasc. Tá sé aitheannta go bhfuil ár scoil ag dul i bhfeabhas i gcónaí agus ag déanamh forbairt ar na dea-chleachtais teicneolaíochta sa scoil.

Tá brat nua faighte againn le crochadh againn os comhair na scoile agus táimid thar a bheith bródúil as sin.

Buíochas leis an Múinteoir Niamh Ní Dhúill as an obair leanúnach a dhéanann sí leis an TFC a chur chun cinn sa scoil.

Digital Schools of Distinction Award

We are delighted to announce that Gaelscoil Thaobh na Coille has received the Digital Schools of Distinction Award for recognition of excellence in integrating ICT into learning and teaching. The digital schools award evaluation report recognises the excellent use of technology in our school, from administration to teaching and learning.

The report acknowledges that the school continues to develop good ICT practice, promoting, recognising and using ICT as an integral part of the students learning experience. We have received a Digital Schools flag that we will hang with pride.

Buíochas to an Múinteoir Niamh Ní Dhúill for her continued work in promoting and developing the use of ICT in our School.