Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Bleaist Eolaíochta

05 Márta 2020

Bleaist Eolaíochta 2020

Is clár oideachais neamhiomaíoch do bhunscoileanna é Bleaist eolaiochta ESB ina bhfiosraíonn an rang an eolaíocht a bhaineann le ceist shimplí. Cuirtear an obair ranga i láthair ag an ócáid.

Sé an aidhm atá leis ná fiosracht na ndaltaí a mhúscailt sa domhan mórthimpeall orthu agus é mar aidhm freisin fiosracht, co-oibriú, cruthaitheacht agus smaointeoireacht chriticiúil a chur chun cinn ionas go mbeidh sé ar a gcumas ag na páistí freagairt níos fearr do dhúshláin sa todhchaí.

Cuireann na scoileanna a ghlacann páist sa Bhleaist eolaíochta toradh an tsaothair i lathair ag ócáid náisiúnta san RDS, áit a bhfaigheann siad aiseolas ó mholtóirí saineolaíoch agus glacann siad páirt i gceardlanna agus siamsaíocht eolaíochta. Eolaí óga do bhunscoileanna atá ann.

Den chéad uair, bhí lá speisialta Bleaist Eolaíochta BSL ann do na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge ar an Déardaoin an 5 Márta 2020.  Deis iontach an ea í seo do pháistí teacht le chéile agus dea-obair s’acu a cheiliúradh taobh a chéile chomh maith le spraoi a bheith acu freisin, trí Ghaeilge!

D’fhreastal Rang 5A faoi stiúir an Múinteoir Ní Dhubhthaigh agus an Múinteoir Mhic Gabhann ar an mBleaist Eolaíochta san RDS Déardaoin 5 Márta san RDS. Gaelscoileanna ó gach chearn den tír a bhí ann ar an lá.

Ba í an cheist eolaíochta a bhí á imscrúdú acu ná – ‘An féidir gluaisteán plaisteach nó adhmaid a bhogadh le maighnéad?’ Is iad na páistí iad féin a tháinig suas leis an gceist eolaíochta seo agus bhí siad ag obair go dian agus iad i mbun smaointeoireacht, machnaimh, fiosrúcháin agus tástála le teacht ar fhreagra eolaíochta ar an gceist.

Cealla an Múinteoir  Emer Nic Chonchradha


Sean-chairde : An Múinteoir Ní Mhuireasa & An Múinteoir Máirín Ní Dhubhthaigh leis

An Múinteoir Aoife Ní Chearnaigh (anois i nDúnBóinne, Co. na Mí)  & An Múinteoir Oisín Mac Muiris (anois i mBaile an Coilligh, Corcaigh)

 

05 Márta 2020

Science Blast 2020

ESB Science Blast, delivered by the RDS, is a non-competitive programme for primary school classes that invites children to investigate the science behind a simple question that interests and excites them.

 The goal is to ignite children’s innate curiosity about the world around them and aims to promote curiosity, collaboration, creativity and critical thinking in children at primary school age to enable them to better respond to the challenges of the future.

Participating schools exhibit their work in the RDS, where they receive feedback from the team of expert judges and participate in science themed workshops and shows. It’s the young scientist for primary schools.

 On Thursday 5th March a special ‘Science Blast’ day was organised for Gaelscoileanna and Gaeltacht Schools.  This was a great opportunity for the children to come together to celebrate their work and enjoying the craic ‘as Gaeilge’ at the same time!

R5A under the guidance of  Múinteoir Ní Dhubhthaigh and Múinteoir Mhic Gabhann participated in Science Blast in the RDS on Thursday 5th March. Gaelscoileanna from all over the country were in attendance on this date. ESB Science Blast empowers children to discover the science behind a question that interests them.

The  question the class  investigated was –  ‘Can a toy car made out of plastic or wood can be moved by a magnet?’  The children themselves came up with this scientific question and through questioning, collaboration, critical thinking and testing they worked hard to find the answer to this question.

An Múinteoir Emer Nic Chonchradha’s cells!


Ols friends : An Múinteoir Ní Mhuireasa & An Múinteoir Máirín Ní Dhubhthaigh with

an Múinteoir Aoife Ní Chearnaigh (now in Dunboyne, Co. Meath) & an Múinteoir Múinteoir Oisín Mac Muiris (now in Ballincollig, Co. Cork)