Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Maisiúcháin Athchúrsáilte

Tá an Nollaig buaillte linn….tá sé in am an crann Nollaig a mhaisiú

Scríofa ag Kate Ní Cheallaigh & Saoirse Ní Lia R6B

Ghlac an scoil páirt i gcomórtas maisiúcháin Nollag mar chuid de Chomórtas i gComhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dún. Bhí ar na maisiúcháin a bheith déanta as ábhair athchúrsáilte nó as ábhar athúsáidte (rollaí páipéar leithris, claibín buidéil plaisteach, sean-bhuidéil plaisteach, boscaí uibheacha &rl.).

Roghnaíodh maisiúchán amháin ó gach rang. Bhí caighdeán den chéad scoth ar na maisiúcháin. Bhí cinneadh dúshlánach le déanamh ag na múinteoirí maisiúchán amháin a roghnú as na maisiúcháin ar fad le cur ar aghaidh don chomórtas.

Roghnaíodh an maisiúchán a rinne Keelin Ní Dhuibhir le cur ar aghaidh mar iarratas Ghaelscoil Thaobh na Coille sa chomórtas réigiúnach i nDún Laoghaire.

 

Tá taispeántas álainn de chuid de na maisiúcháin ar an gcrann Nollag sa phasáiste in íochtar na scoile.


It’s Christmas time ….and it’s time to decorate the Christmas tree

Written by Kate Ní Cheallaigh & Saoirse Ní Lia R6B

The school participated in a Christmas decoration competition as part of an event run by Dún Laoghaire-Rathdown County Council. The decorations had to be made out of recycled or re-used materials (toilet paper rolls, plastic bottle caps, old plastic bottles, egg cartons, etc.).

One decoration was chosen from each class. There was a very high standard and the teachers had a very challenging decision to make when choosing one decoration to put forward to the competition.

 

Keelin Ní Dhuibhir’s decoration was choosen as Gaelscoil Thaobh na Coille’s entry in the regional competition in Dún Laoghaire.

There is a beautiful display of some of the decorations on the Christmas tree on the ground floor of the school.