Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

29 Feabhra 2020

Bhí sár-oíche go deo ann in Óstán an Talbóidigh ar an Satharn ag Seó Faisean Thaobh na Coille. Bhí an t-atmasféar sa seomra do-chreidte, a bhuíochas don lucht féachanna íontach & bhain gach duine an-taitneamh agus spraoi as an oíche. Tá comhgháirdeas & buíochas ollmhór le gabháil le gach duine a bhí páirteach ar bhealach beag nó mór san oíche; coiste eagraithe, léiritheoir, bean an tí, foireann stáitiú, foireann cúl stáite, smideoirí, mainicíní & lucht féachanna.

Ba í Sarah McGovern a tháinig suas leis an smaoineamh ar an gcéad dul síos agus idir í féin, Edel Uí Ógáin, Fiona Mhic an tSionnaigh agus Julie de Stóic chuir siad an plean sa tsiúil. Le go leor cabhrach agus tacaíochta ó choiste níos leithne d’oibríodar go han-dian agus gan stop le cúpla mí anuas leis seó an a eagrú – ag eagrú an ionad, ag fáil na héadaí, ag earcú urraithe, ag bailiú duaiseanna crannchur, ag mealladh daoine le freastal ar an seó, ag díol ticéid, ag earcú mainicíní, foireann cúl stáite agus go leor leor eile. Thug siad aire do gach rud agus gach duine cúl stáite & sa seomra tionóil ar an lá. Go raibh míle, míle maith agaibh as bhúr gcuid oibre agus bhúr ndea-thoil gan chuimse.

Ba é ár n-airíoch Colm (007!) a réitigh an stáite agus a bhain as a chéile arís é ag deireadh na hoíche. Rinne sé a chuid oibre go ciúin, díscréideach mar is gnáth. Ba í Becky Ní Chonchúir, le cabhair triúir macléinn Smidiú 3ú bliana ó IADT Dún Laoghaire a bhí i gceannas ar an smidiú. Ba í Barbra Mamaí Mickey (!) a bhí mar chomhairleoir faisean cúl stáite agus chinntigh sí go raibh na feistis ar fad in ord & in eagar do na mainicíní. Thug beirt iarscoláire, Róisín & Lia an-chúnamh di. Buíochas leis na mainicíní ar fad – bhí sibh ar fad ar fheabhas agus fíor-phroifisiúnta.

Bhí Taragh Loughrey-Grant mar bhean an tí agus b’íontach an jab a rinne sí. Ní hamháin gur choinnigh sí an seó ag gluaiseacht lena tráchtaireacht ach choinnigh sí na mainicíní ag imeacht cúl stáite freisin lena fuinneamh agus lena meon dearfach – ní bheidh gearán ar bith ag dul isteach chuig Joe Duffy fuithi!

Sarah McGovern, eagraitheoir, léiritheoir agus bean uasal den scoth. Chuir sí an t-uafás oibre agus uaireanta isteach sa Seó Faisean. Ní thárlódh sé gan í. Go raibh míle míle maith agat.

 

29 Feabhra 2020

A wonderful night was had by all on Saturday night in the Stillorgan Talbot Hotel at the school’s Fashion Show. The evening was a resounding success and the atmosphere is the room was truly electric, thanks to the fantastic audience. Everyone involved, from the organising committee, director, stage crew, back stage team, make-up team, models and audience played their part in making the night the success that it was and deserve a huge congratulations and míle buíochas.

It was Sarah McGovern who initially came up with the idea of putting on a fashion show and between herself and Edel Uí Ógáin, Fiona Mhic an tSionnaigh and Julie de Stóic they put their plan into action and set things in motion. The four women with the help and support of a bigger committee of volunteers worked tirelessly over the last couple of months on every aspect of the show; booking & organising the venue, sourcing clothes, getting sponsors, organising raffle prizes, advertising, selling tickets, recruiting models and much much more. They also looked after everything and everyone front of house and backstage on the day. Go raibh míle, míle maith agaibh for your hard work and unlimited goodwill.

Colm our caretaker looked after the stage – setting it up in the morning & taking it down again in the evening. He went about his business in his usual efficient way – in and out with little or no fuss. Becky Ní Chonchúir looked after makeup with the help of three 3rd year MakeUp Design students from IADT, Dun Laoire. Barbara Mamaí Mikey (!) our fashion advisor, worked backstage ensuring all outfits were ready, sorted, pressed and in order for the models. She was ably helped by Róisín & Lia (two former pupils of Taobh na Coille). Thanks to all our models – they were all brilliant and so professional.

Taragh Loughrey-Grant did a fantastic job as our MC. Not only did she keep the show going with her wonderful commentary but she keep everyone backstage relaxed and calm with her boundless energy and positivity. There will definitely be no complaints going in to Joe Duffy’s Liveline about her!

Sarah McGovern, organiser, director and an absolute gem. She put so much work and time into the Fashion Show. It couldn’t and wouldn’t have happened without her.

Go raibh míle, míle maith agaibh go léir.