Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

R6A Ceann Bhré 2021

28/04/2021

Dé Céadaoin 28 Aibreán d’imigh R6A ar thuras sléibhe chuig Ceann Bhré. Bhailigh an bus iad ón scoil ag 9:30am. Ar an mbealach suas chuig Ceann Bhré d’fhoghlaim siad faoi na bláthanna agus na crainn difriúla a bhí ag fás ar dhá Thaobh an chosáin. Bhí sceitimíní ar gach duine nuair a tháinig siad ar luascáin ‘sna crainn. Shiúl siad chomh fada leis an gcros agus d’ith siad lón beag ansin. Nuair a shiúil siad níos faide shuigh siad ar chnoc ard a bhí timpeallaithe le haiteann agus bhain siad taitneamh as na radharcanna álainn a bhí timpeall orthu. Ina dhiaidh sin d’aimsigh siad áit le fothain chun an lón a ithe. Bhailigh an bus iad in aice na farraige. Bhí na tonnta an-ard! Bhí an Aistear abhaile ar an mbus an-chiúin toisc go raibh gach duine traochta ach sásta!

Scríofa ag : Milo Ó Cinnéide & Lucy Nic an Adhastair

28 Aibreán 2021

28/04/2021

On the 28th of April the students from R6A went on a walk up Bray Head and further. The bus came to collect them at the school at 9:30am. On the climb up to the head they learned about the flowers and trees that were growing on either side of the path and to their excitement they came across a few rope swings hanging from the trees. The students waked up to the cross and ate their small lunch. As they went further they sat up on a big mountain surrounded by gorse and admired the stunning view. Afterwards they found a sheltered spot and ate big lunch. The bus collected them beside the sea, where they enjoyed watching the huge waves crashing against the shore. The bus journey home was very quite as everyone was exhausted but happy!

Written by : Milo Ó Cinnéide & Lucy Nic an Adhastair

28 Aibreán 2021