Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Obair Ealaíne

15 Deireadh Fómhair 2021

Tá obair ealaíne álainn le feiceáil ar fud na scoile faoi láthair. Seo roinnt samplaí den obair ealaíne ata déanta le cúpla seachtain anuas.

………………………………………………………………………………………………………………………..

R5A

Tá R5A tar éis cúpla seachtain a chaitheamh ag plé le fíodóireacht. ar dtús bhaineadar úsaid as frámaí dronnuilleogacha agus ansin bhogadar ar aghaidh go frámaí móra le soí chun an ollann a chur ó thaobh go taobh. D’úsaideadar frámaí ciorcalacha freisin agus bhí taispeántas den obair fíodóireachta ar crochadh sa halla lasmuigh den seomra ranga.

………………………………………………………………………………………………………………………

R5B

Rinne daltaí R5B súile dragúin a tharraingt ag baint úsaide as pinn luaidhe daite agus criáin. Roghnaigh siad dathanna osnádúrtha geala agus iad ag obair leo. Seo roinnt samplaí den obair a rinne siad.

…………………………………………………………………………………………………………..

R6B & R6A

Rinne daltaí R6 A & R6B macsamhail de sheomraí i dtigh agus mhaisigh siad na seomrai éagsúla amhaill agus gur dearrthóirí intí iad – nach gleoite ar fad iad.

Daltaí R6B

……………………………………………………………………………………………….

R6A

Ealaíon na Samhna – Féinphortráidí i stíl Tim Burton

……………………………………………………………………………………………………..

R1A & R1B

Tá obair ealaíne déanta ag R1A & R1B atá dírithe ar théama an Fhómhair

R1A Pictiúir déanta as duilleoga

R1B An Fhómhair

………………………………………………………………………………………………….

R3A

…………………………………………………………………………………………………….

R3B

………………………………………………………………………………………

15 October 2021

Lots of art can be seen around the school. Here are some exaples of the art work that has been done over the last couple of weeks

………………………………………………………………………………………………………………………..

R5A

 R5A have been weaving over the last few weeks. To start off they used small rectangular frames to weave but they then moved on to using a large wooden framed loom and bobbin. They also used circular frames and they displayed their work on the notice board outside their classroom for all to see.

………………………………………………………………………………………………………………………

R5B

R5B drew dragon eyes using coloured pencils and crayons. choosing bright supernatural colours in order to make them stand out. Here are some samples of their work.

…………………………………………………………………………………………………………..

R6B & R6A

The pupils in R6 A & R6B made models of houses and decorated them as if they were interior designers.

 R6B

……………………………………………………………………………………………….

R6A

Halloween Art – Self Portraits in the style of  Tim Burton

……………………………………………………………………………………………………..

R1A & R1B

Autumnal themed art works from the pupils of  R1A & R1B

R1A Pictures made using leaves

R1B Autumn

………………………………………………………………………………………………….

R3A

…………………………………………………………………………………………………….

R3B

………………………………………………………………………………………