Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Notice Board – Clár Fógraí

IMEACHTAÍ SCOILE : DÁTAÍ DON DIALANN

SCOILBHLIAIN 2023/2024

Téarma 1 Téarma an Fhómhair

27/10/2023 Aoine – Gléasadh na Samhna

30/10/23 – 03/11/2023 Briseadh na Samhna – Scoil Dúnta

20/11/2023 – Luan – Graffitti Classics sa scoil – ceolchoirm do na daltaí

23/11/2023 – Déardaoin – Cruinnithe Tuismitheoirí & Múinteoirí

08/12/2023 – Aoine – Bronntanas Rúnda

14/12/2023 – Déardaoin – Seó Nollaig N1 & N2 12:30 – 13:30

15/12/2023 – Aoine – Seó Nollaig R1 &R2 13:00 – 14:00

18/12/2023 – Luan – Seó Nollaig R3 – R6

22/12/2023 – Aoine 12:00 SCOIL ag DÚNADH do SHAOIRE na NOLLAG

23/12/2023 – 07/01/2024 SCOIL DÚNTA  do SHAOIRE na NOLLAG

Téarma 2 Téarma an Earraigh

08/01/2024 -Luan – Scoil ag ATHOSCAILT do théarma an Earraigh

01/02/2024 – Déardaoin – R6 Searmanas an tSolais 19:00 Séipéal Mhuire, Áth an Ghainimh

05/02/2024 – Luan – SCOIL DÚNTA Lá saoire poiblí

15/02/2024 – 16/02/2024 – SCOIL DÚNTA don bhriseadh meántéarma

29/02/2024 – Déardaoin – R2 Céad Fhaoistin

22/03/2024 – Aoine 12:00 SCOIL ag DÚNADH do SHAOIRE na CÁSCA

23/03/2024 – 07/04/2024 SCOIL DÚNTA do SHAOIRE na CÁSCA

Téarma 3 – Téarma an tSamhraidh

08/04/2024 -Luan – Scoil ag ATHOSCAILT do théarma an tSamhraidh

26/04/2024 – Aoine – R6 Cóineartú 11:00

06/05/2024 – SCOIL DÚNTA Saoire Poiblí

07/05/2024 – 10/05/2024 SCOIL DÚNTA 4 lá saoire

18/05/2024 – Satharn – R2 Céad Chomaoineach 12:00 Séipéal Mhuire, Áth an Ghainimh

28/06/2024 – Aoine –  12:00 SCOIL ag DÚNADH do SHAOIRE an tSAMHRAIDH

UPCOMING EVENTS : DATES FOR YOUR DIARY

SCOILBHLIAIN 2023/2024

Term 1 Autumn Term 

27/10/2023 Friday – Halloween Dress Up

30/10/23 – 03/11/2023 Halloween Break – School closed

20/11/2023 – Monday – Graffitti Classics visit school  – concert for the pupils

23/11/2023 – Thursday – Parent/Teacher Meetings

08/12/2023 – Friday – Bronntanas Rúnda

14/12/2023 – Thursday – Seó Nollaig N1 & N2 12:30 – 13:30

15/12/2023 – Friday – Seó Nollaig R1 &R2 13:00 – 14:00

18/12/2023 – Monday – Seó Nollaig R3 – R6

22/12/2023 – Friday 12:00 SCHOOL CLOSING  for CHRISTMAS HOLIDAYS

23/12/2023 – 07/01/2024 SCHOOL CLOSED  for CHRISTMAS HOLIDAYS

Term 2 – Spring Term

08/01/2024 -Monday – School RE-OPENS for the Spring Term

01/02/2024 – Thursday – R6 Service of Light 19:00 St Mary’s, Sandyford

05/02/2024 – Monday – SCHOOL CLOSED Public Holiday

15/02/2024 – 16/02/2024 – SCHOOL CLOSED for Midterm Break

29/02/2024 – Thursday – R2 First Confessions

22/03/2024 – Friday 12:00 SCHOOL CLOSING for the EASTER BREAK

23/03/2024 – 07/04/2024 SCHOOL CLOSED for the EASTER BREAK

Term 3 – Summer Term

08/04/2024 -Monday – School RE-OPENING for the summer Term

26/04/2024 – Friday – R6 Confirmation 11:00

06/05/2024 – SCHOOL CLOSED Public Holiday

07/05/2024 – 10/05/2024 SCHOOL CLOSED 4 days

18/05/2024 – Saturday- R2 First Communion 12:00 St. Marys, Sandyford

28/06/2024 – Friday-  12:00 SCHOOL ag CLOSING for the SUMMER HOLIDAYS