Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Polasaithe

Sa rannóg seo gheobhaidh tú cuid de Pholasaithe Reachtúil  agus Riaracháin na scoile:

Iontráil

Cód Iompair     

Cosaint Sonraí

Cruinnithe Tuismitheoirí & Múinteoirí

Cumann na dTuismitheoirí 

Cumhdach Leanaí      

Dáileadh Leigheas  

Éide Scoile

Fóin Póca / Gléasanna Leictreonach

Frithbhulaíochta

Gaeilge

Gearáin

Lón Scoile

Múinteoirí

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Riachtanais Speisialta Oideachais

Téacsleabhair Scoile

Teagmhais Chriticiúla

Tinreamh & Rannpháirtíocht       

Uaireanta Scoile

Úsáid Inghlactha Idirlín

Úsáid Substaintí