Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Daltaí

Gradam

Ba mhaith linn ard-mholadh a thabhairt do dhaltaí uile na scoile as cé chomh dian, díograiseach is a oibríonn siad agus as cé chomh béasach, dea-mhúinte is a bhíonn siad i gcónaí. Tá sé mar nós againn aitheantas ar leith a thabhairt do thriúir dalta as gach rang i bhfoirm ‘Gradam’ a bhronnaimid orthu ag deireadh gach téarma. Bronntar na Gradaim seo ar dhaltaí;  a bhíonn díograsach i leith na h’oibre, a fheabhsaíonn ar an gcaighdeán oibre atá acu,  a dhéanann an-iarracht maidir le labhairt na Gaeilge, a bhíonn cabhrach, cáirdiúil le daltaí eile sa rang & sa scoil & rl. Tá moladh speisialta ag dul do na páistí a bhuaidh na Gradaim seo a leanas :

01 Gradam na Samhna 2023

02 Gradam na Nollag 2023

Gradam

We would like to congratulate all the pupils in the school for working tremendously hard and diligently throughout the year and for being so well behaved and well mannered in school. At the end of each term we bestow a ‘Gradam’ on three pupils in each class that we feel; have worked extra diligently, have improved on thier work, have spoken ‘Gaeilge’ diligently, have been helpful and shown  kindness towards each other and the teachers etc. Special praise must go to the following children who have been awarded the following: