Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Rang a 6

2016/2017

20 Márta 2017                                R6B – An Múinteoir Mac Uileagóid

Chum R6B an Rap seo thíos le daltaí na scoile a mhealladh agus a ghríosadh le bheith bródúil as an nGaeilge agus le Gaeilge chruinn a   labhairt an t-am ar fad.

Féach ar ár bhfíseán anseo!            R6B:   123 GAEILGE ABÚ

Gaeilge Abú

Curfá:

123 Gaeilge abú,

456 Béarla úúúú

G,A,E,I,L,G,E,

Gaeilge chruinn I TNC

Véarsa 1.

Gaeilge sin í ár dteanga féin,

An teanga is fearr , ó mo lean,

Labhraimid Gaeilge gach aon lá,

Ag labhairt Béarla, cén fáth?

Véarsa 2

Gaeilge dheas Gaeilge chruinn,

Gach rang eile , cabhraigh linn

Gaeilge á labhairt timpeall an tí,

Coinnigh an Ghaeilge in ár gcroí’

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015/2016

Fiche bliain ag fás, Fiche bliain faoi bhláth

Thosaigh ár scoil sa chlub rugbaí,

An Príomhoide ‘gus fiche páiste.

Fiche páiste ag tús an fiche bliain,

Anois tá 442 faoin díon

Foirgneamh breá nua againn anois,

Ar shuíomh álainn, táimid ar bís,

Múinteoirí cabhrach, daltaí cliste,

Tá gach rud faoin scoil seo 100% IONTACH!

Anois gach Meán Fómhair,

Bíonn ár scoil ag fás,

Má leánann muid leis an nGaeilge,

Ní bhfaighfidh sí bás!

scríofa ag : Aoife Nic Cartúin, Seán Ó Drisceoil & Judith Ní Choimín

Deireadh Fóhair 2015

Gléasadh na Samhna 25/10/2013

2016/2017

20 Márta 2017                                              R6B – An Múinteoir Mac Uileagóid

R6B wrote the Rap below to encourage the pupils to speak Irish at all times and to be proud of doing so. We hope you enjoy it as much as they enjoyed putting it together!

Watch our video here!            R6B:   123 GAEILGE ABÚ

Gaeilge Abú

Curfá:

123 Gaeilge abú,

456 Béarla úúúú

G,A,E,I,L,G,E,

Gaeilge chruinn I TNC

Véarsa 1.

Gaeilge sin í ár dteanga féin,

An teanga is fearr , ó mo lean,

Labhraimid Gaeilge gach aon lá,

Ag labhairt Béarla, cén fáth?

Véarsa 2

Gaeilge dheas Gaeilge chruinn,

Gach rang eile , cabhraigh linn

Gaeilge á labhairt timpeall an tí,

Coinnigh an Ghaeilge in ár gcroí’

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2015/2016

Fiche bliain ag fás, Fiche bliain faoi bhláth

Thosaigh ár scoil sa chlub rugbaí,

An Príomhoide ‘gus fiche páiste.

Fiche páiste ag tús an fiche bliain,

Anois tá 442 faoin díon

Foirgneamh breá nua againn anois,

Ar shuíomh álainn, táimid ar bís,

Múinteoirí cabhrach, daltaí cliste,

Tá gach rud faoin scoil seo 100% IONTACH!

Anois gach Meán Fómhair,

Bíonn ár scoil ag fás,

Má leánann muid leis an nGaeilge,

Ní bhfaighfidh sí bás!

scríofa ag : Aoife Nic Cartúin, Seán Ó Drisceoil & Judith Ní Choimín

Deireadh Fóhair 2015

Halloween Fancy Dress 25/10/2013