Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Craobh Peile 2013Football Final 2013

Comhgháirdeachas ollmhór le foireann peile na mbuachaillí as an gcraobh chluiche a bhaint amach & sár-chluiche a imirt i gCorn Chlanna Gael  i bPáirc an Chrócaigh ar an 05/11/2013.

Tá’s agam go raibh an-díomá orthu féin nár éirigh leo an ceann is fearr a bhaint amach ar   Ghaelscoil Chluain Dolcáin ar an lá ach bhíomar an-bhródúil astu agus an tslí inar lean siad orthu ag imirt le dícheal, díogras & le sár-spiorad.

Bhí foireann agus painéal an-óg againn i mbliana agus mar a deir an sean-fhocal ‘Beidh lá eile ag an bPaorach’.

Gabhaimíd buíochas speisialta  leis  na múinteoirí a thugann a gcuid ama & a gcuid fuinnimhe go flaithiúil leis an traenáil a dhéanamh i ndiaidh am scoile. S’iad siúd Máirín Ní Dhubhthaigh, Maoilíosa Ó Dubhthaigh (buachaillí) agus Máire Mhic Gabhann & Eavan Ní Mhuirgheasa (cailíní).

A huge congratulations to the boys football team for making it to the Cumann na mBunscol Corn Chlanna Gael football finals and playing a very tough & challenging game in Croke Park on the 05/11/2013.

I know how disappointed they were to lose to Gaelscoil Chluain Dolcáin on the day but we are very proud of how well they played and how determined, diligent and full of spirit they played in the match.

We had a very young team & panel this time around and as the Irish proverb says ‘Beidh lá eile ag an bPaorach’ – (Mr Power will have another day!)

I would like to add a special ‘Go raibh maith agaibh’ to the múinteoirí who give of their own free time to train the pupils after school hours. They are – Máirín Ní Dhubhthaigh, Maoilíosa Ó Dubhthaigh (buachaillí) and Máire Mhic Gabhann & Eavan Ní Mhuirgheasa (cailíní).

More photos can be viewed in Irish version of this article (Gaeilge – Imeachtaí – Craobh Peile 2013)