Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Oíche Shamhna Halloween

Nárbh íontach an radharc a bhí le feiceáil ar scoil ar an Aoine roimh an briseadh meán téarma nuair a tháinig daltaí & múinteoirí na scoile isteach ar scoil gléasta i bhfeisteas na Samhna.

Bhí an-iarracht déanta ag gach duine agus ard-chaighdeán feistis gléasta bainte amach.

Tá ard-mholadh ag dul na na páistí (agus a gcuid tuismitheoirí) a chur éadaí gléasta lámhdhéanta le chéile go speisialta don ócáid.

Cuireadh an-smaoineamh agus dua isteach i ndéanamh go leoir de na héadaí agus bhí siad ar fheabhas ar fad.

Tá moladh ar leith ag dul do rang 3B & R4 as an t-iarracht mhór a chur siad isteach ‘sna feistis a bhí orthu.

Buíochas freisin do dhaltaí R6 as na taispeántais a stiúradh dúinn.

Bhaineamar ar fad an taitneamh as a bheith ag féachaint ar na feistis ar fad agus tá pleananna á dhéanamh cheana féin d’éadaí gléasta na bliana seo chugainn!

Tá tuile pictiúraí le feiceáil i rannóg na ndaltaí!

What a colourful sight it was in school on the Friday before the mid-term break as all the pupils and teachers came to school in fancy dress. Everyone made a huge effort and the standard of the costumes was amazing.

High praise indeed goes to those pupils (with the help of their parents) who made their own costumes and came up with some fantastic and clever ideas. There is no doubt that alot of thought, time and effort went into making the costumes and the end products were just fantastic.

Special praise goes to R3B & R4 for the extra effort they put into their costumes.

Thanks to R6 for organising the ‘fancy dress parade’. We had a great time looking at all the outfits and getting ideas for next Halloween!…….More pictures can be seen in the pupils section!