Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Taispeántas EalaíneArt Exhibition

Bhí Taispeántas Ealaíne againn sa scoil ar an Luan an 3 Márta 2014.

Bhí saothar ealaíne frámaithe ann ó gach dalta sa scoil – ó dhaltaí i rang na naíonáin go daltaí rang a sé.

Thug na daltaí ar fad cuairt ar an dtaispeántas i rith an lae agus bhaineadar ar fad an-taithneamh as a bheith ag féachaint ar an bpictiúr féin agus pictiúir a gcairde ar crochadh ar an mballa.

Tugadh cuireadh do thuismitheoirí na scoile teacht chun an taispeántas a fheiceáil sa tráthnóna óna 6pm – 8pm.

Bhí freastal íontach mhaith ar an ocáid ealaíne seo agus bhí oíche shóisialta, thaithneamach ag cách.

Tá na griangrafanna ranga a glacadh ag an dtaispeántas ealíne le feiceáil i rannóg na ndaltaí

(Daltaí – Griangrafanna Ranga)

Márta 2014

An Art Exhibition was held in the school on Monday the 3rd of March 2014.

The exhibition featured a framed artwork from every pupil in the school – from junior infants to sixth class.

Each class visited the exhibition during the day, admiring their own artwork and that of their fellow pupils.

The exhibition was open to the parents that evening from 6pm – 8pm. There was a great attendence at the event and an enjoyable evening was had by all.

Another successfull event added to our busy school calendar!

Class photographs taken at the art exhibition can be seen in the pupils section of this web-site

(Pupils- Class Photos)

Márta 2014