Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

 

Is é an e-charr an chéad ghlúin eile. Aithreoidh sé rudaí mar is eol dúinn iad. Tá an e-charr níos fearr don comhshaol mar go ritheann sé ar leictreachas agus ní ar  bhreosla iontaise. Tá sé níos fearr fós má gintear an leictreachas sin go nádúrtha; ie fuinneamh na gaoithe nó eile.

Tá an e-carr níos ciúine ná aon charr eile mar nach bhfuil aon inneall ann. Os rud é nach bhfuil sceithphíopa ar an e-charr ní  sceitheann sé deatach salach amach sa chomhshaol.  Tá sé níos éifeachtúla ó thaobh costas de le rith mar go ritheann sé ar leictreachas. Ach ní hé sin amháin é. Tá e-carr spóirt ar fáil, ar a dtugtar an Tesla. Carr leictreach é an Tesla a fhéachann cosúil leis an Lotus Elise! Tiocfaidh e-charranna eile ar nós an Renault Fluence nó an Nissan Leaf ar an margadh i 2011.

 

Amach anseo beidh stáisiúin luchtú don e-charr ‘sna garáistí peitril : próiséis atá an-chosúil le luchtú do ghuthán póca ach ar scála i bhfad níos mó! Beidh stáisiúin luchtaithe ar thaobh an bhóthair freisin. Glacann sé thart ar fiche nóiméad an e-charr a luchtú ag stáisiún luchtaithe ar thaobh an bhóthair agus seacht n-uair a chloig len é a luchtú sa bhaile. Is féidir thart ar 100km a thaisteal san e-charr ar chadhnra lán. 

 

Ní fada nach mbeidh carranna peitril & deisil in úsáid againn mar go bhfuil an breosla atá ar fáil dúinn ag dul i léig go mór. Fiú má bhíonn roinnt breosla ar fáil beidh sé an-chostasach orainn é a importáil isteach in Éirinn ó thíortha atá i bhfad uainn. Tá an e-charr anseo anois agus beidh sé linn go ceann i bhfad.

scríofa ag: Matthew Deering & Kelvin Mac Ruairí R6

The e-car is the next generation. It will change things as we now know it. The e-car is better for the environment as it runs on electricity and not fossil fuels. It is even better still if the electricity we generate is generated naturally; ie wind energy etc.

 

The e-car is quieter than any other cars because it has no engine. As the e-car has no exhaust it doesn’t emitfumes into the environment. It is cheaper and more efficient to run as it runs on electricity. But that’s not all. You can buy a sports model of the e-car if you like! The sports model called the Tesla, is an electric car that looks like a Lotus Elise! Other e-cars such as the Renault Fluence or the Nissan Leaf will come on the market in 2011.

In the future petrol stations will have recharging stations for the e-car: a process which is similar to recharging your mobile phone, but on a bigger scale! There will also be some recharging stations on the side of the road. It takes twenty minutes to recharge at recharging stations and seven hours to recharge at home. The e-car can travel for approximately 100km on a full battery.

 

The petrol car and the diesel car will be gone soon because fossil fuels will run out. If there are any such cars left in Ireland it will be too expensive to import the last of the fuels from overseas countries. The e-car is here and it’s here to stay!               

Written by: Matthew Deering & Kelvin Mac Ruairí R6