Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

An Bhreatain BheagWales 2013

Turas Ranga R5 chun na Breataine Bige. Gaelecoil Thaobh na Coille & Ysgol Gymraeg Morswyn.

Chuaigh R5 go Holyhead  sa Bhreatain Bheag. Chuamar ar an Aoine an 7 Meitheamh 2013. Chuamar ar bhád darbh ainm an Swift.  

 

Nuair a shroicheamar Hollyhead bhí an Príomhoide Mr Medwyn Roberts,  beirt chailín agus beirt bhuachaill ón scoil ag an gcaladhphort le bualadh linn & le fáilte a chur romhainn.  Josh, Austin, Bethany agus Chloe ab ainm dóibh.  

 

Chuamar ar an mbus go dtí Ysgol Gymraeg Morswyn. Tá an scoil lonnaithe i Holyhead féin.  Chuir siad seó beag ar siúl dúinn sa scoil.

D’imríomar peil amuigh sa chlós agus bhí an-spraoi againn. Bhuaigh foireann na hÉireann! Bhí lón mór againn sa scoil nuair a chuamar isteach.

Chuamar ar bhus ansin go páirc náisiúnta logánta ar a dtugtar Parc y Morglwdd (nó Breakwater County Park i mBéarla). Cuireadh I ngrúpaí muid, daltaí ó Ghaelscoil Thaobh na Coille le daltaí ó Ysgol Gymraeg Morswyn agus rinneamar roinnt rianadóireacht.  

Bhí uachtar reoite againn nuair a chuamar ar ais go dtí an scoil. Fuaireamar an bád ar ais go hÉireann ag deireadh an lae. Bhí an-spórt againn amuigh ar an deic mar go raibh an ghaoth an-láidir go deo.

 Bhí an-lá ar fad againn agus táimid ag súil le lenár gcairde nua a fheiceáil an tseachtain seo chugainn nuair a thugann siadsan cuairt orainne i mBaile Átha Cliath.

Scríofa ag daltaí R5 : Meitheamh 2013

5th Class School Tour to Wales : Gaelecoil Thaobh na Coille & Ysgol Gymraeg Morswyn.

Fifth class went on a trip to Wales. We went on Friday the 7th of June. We travelled by boat from Dublin Port to Holyhead on a ferry named the Swift.

 

When we arrived in Holyhead the principal Mr Medwyn Roberts and 4 pupils from the school, 2 boys and 2 girls were at the ferry port to meet us and welcome us to Wales. Their names were Josh, Austin, Bethany and Chloe.

We then took a bus to Ysgol Gymraeg Morswyn which is in Holyhead itself.  The pupils put on a show for us at the school.

We played football out in their school yard. We had lots of fun and Ireland won! We went into the school again and had lunch.

We then went by bus to their county park, Parc y Morglwdd (or Breakwater County Park in English). We were put in teams with pupils from Gaelscoil Thaobh na Coille and pupils from Ysgol Gymraeg Morswyn on each team and we did some orienteering.

We had some ice-cream when we got back to the school. We returned to Ireland by boat at the end of the day. We had great fun up on the deck being blown around by the strong wind.

We had a great day and are really looking forward to seeing our new friends again when they come to visit us in Dublin next week.

Written by 5th class pupils : June 2013