Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Craobh PeileFootball Final


SROICHEANN FÓIRNE PEILE NA SCOILE CRAOBHANNA PEILE CHUMANN na mBUNSCOL

D’éirigh le foireann sinsear na scoile agus foireann na gcailíní craobhacha Cumann na mBunscol a bhaint amach i mbliana. Ócáid speisialta agus corraitheach ab ea é seo do Ghaelscoil Thaobh na Coille Páirc an Chrócaigh a bhaint amach ag dhá fhoireann peile na scoile. Bhí an dá chluiche ar siúl ar an Mháirt an 3 Samhain 2016.

AN LÁ MÓR : Bhí an-lá go deo againn ar an 3 Samhain nuair a chuaigh ranganna sinsearacha na scoile isteach go Páirc an Chrócaigh le     tacaíocht a léiriú d’fhoirne peile na scoile a bhí ag imirt i gcraobhanna peile Chumann na mBunscol, Átha Cliath. Bhí foireann sinsearach na scoile ag imirt in aghaidh Gaelscoil Brian Bóraimhe, Sórd i gCorn Chlanna Gael. Sár-chluiche a bhí ann agus bhí an lucht tacaíochta ar cipíní ó thús deireadh an chluiche. Bua bhreá 3-12 v 1-10 a bhí ag Gaelscoil Thaobh na Coille  agus na páistí agus a dtuismitheoirí ar bís go raibh an corn á thabhairt abhaile acu. D’imir foireann peile na gcailíní in aghaidh Scoil Mhuire, Leamhcán i Sciath an Chladaigh agus d’éirigh leo an ceann is fearr a fháil orthu siúd le scór 5-8 v 2-2.

Ni gá a rá ach go raibh ríméad ar na páistí ag filleadh chun na scoile agus go raibh an tiománaí bus bocht bodhraithe ar an tslí abhaile leis an gcanadh agus an liú ‘Taobh na Coille Abú’! Comhghairdeachas & buíochas ó chroí leis na múinteoirí a dhéanann treanáil ar na fóirne peile : Maoilíosa Ó Dúbhthaigh, Rónán Mac Niallais, Eavan Ní Mhuirgheasa & Karl Priestley.

SCHOOL FOOTBALL TEAMS REACH THE FINALS

The senior football team and the girls’ football teams reached the Cumann na mBunscol Football finals, and played  in Croke Park on Tuesday the 3rd of November 2015.

THE BIG DAY : A great day was had on the 3rd of November when the pupils from 3rd to 6th class went to support the school’s football teams in the Cumann na mBunscol finals in Croke Park. Our senior footballers played against Gaelscoil Brian Bóraimhe, Swords in Corn Clanna Gael. It was an extremely exciting match and the supporters were on tender hooks until the final whistle was blown. A well deserved 3-12 v 1-10 win to Gaelscoil Thaobh na Coille was celebrated by the players and their parents and there was great delight at bringing the cup home to the school. Our girls team took on St Mary’s, Lucan in Sciath an Chladaigh and came out on top also with a score of 5-8 v 2-2.

Suffice to say that the pupils were ecstatic on their return to school and the poor bus driver was deafened on the way home by the loud singing and shouts of ‘Taobh na Coille Abú’! Congratulations and míle buíochas to the teachers who train our football teams: Maoiliíosa Ó Dúbhthaigh, Rónán Mac Niallais, Eavan Ní Mhuirgheasa & Karl Priestley.

Tá moladh speisialta ag dul do na cailíní & na buachaillí eile ar fad a bhí ag gabháil don traenáil ó thús na bliana ach nach bhfuair imirt i bPáirc an Chrócaigh ar an lá. Maith sibh go léir.