Beallairmín, An Chéim, B.Á.C. 18

gaelscoil@taobhnacoille.ie

+353 1 2950000

Annalise MurphyAnnalise Murphy

03 Aibreán 2017

Cuairt ón seoltóir Oilimpeach, Annalise Murphy ar Ghaelscoil Thaobh na Coille

Bhí ríméad agus án-áthas ar dhaltaí Thaobh na Coille nuair a thug buaiteoir an bonn airgid seoltóireachta ‘sna Cluichí Oilimpeacha, Annalise Murphy, cuairt ar Ghaelscoil Thaobh na Coille Dé Luain 3 Mí Aibreáin.

In éindí léi bhí Cathaoirleach Chontae Comhairle Dún Laoghaire Ráth an Dúin, Cormac Ó Deibhlín. Labhair an Comhairleoir Ó Deibhlín faoin bhfeachtas ‘Try Sailing’ agus ansin chuir sé Annalise in aithne do mhúinteoirí agus do dhaltaí R3 go R6.

Thaispeáin siad físeán gearr d’Annalise agus í ag iomaíocht ar son na hÉireann i Rio sa Bhrasaíl i 2016 agus ansin labhair sí go paiseanta faoin seoltóireacht. Bhí sí lán sásta ceisteanna ón lucht féachana a fhreagairt agus bhí sé soiléar óna cuid freagraí go raibh pearsantacht álainn adhnáireach, geanúil aici.

Is cinnte go ndeachaidh Annalise go mór i bhfeidhm ar chuile duine a bhí i láthair agus ba chúis bróid don scoil é í a bheith linn.

Griangraif ranga le Annalise Murphy

03 Aibreán 2017

Olympic silver medalist, Annalise Murphy visits Gaelscoil Thaobh na Coillle

Olympic silver medallist, sailor Annalise Murphy paid a visit to Gaelscoil Thaobh na Coille on Monday 3rd of April. Clr. Cormac Devlin, Chairperson of Dún Laoghaire-Rathdown County Council accompanied her on the visit.

Mr. Devlin spoke about the ‘Try Sailing’ initiative before introducing Annalise to the teachers and pupils of R3 to R6. A short video presentation was shown of Annalise competing for Ireland during the 2016 Brazil Olympic Games before she herself spoke passionately about the sport of sailing.

She was very accommodating and answered all the questions asked of her by the children present. It was striking how humble and modest she has remained despite her success in Rio.

It was a tremendous honour for the school to host Annalise and she left a truly positive impression on all who attended.

Class Photograps with Annalise Murphy